Oslo Pride er en påminnelse om mangfoldet i samfunnet. Samtidig har Svendsen-utvalget lagt frem sin rapport, der Forsvarets mangfoldige kompetansebehov ble understreket. Dagens Næringsliv har artikler om manglende mangfold i advokatbransjen, som kontrast til mange andre studier og yrker, der innvandrere og personer med foreldre som er innvandrere dominerer eller er i flertall. En siste sak er oppslag om at antall varslingssaker i Forsvaret øker. Fire påminnelser om ulike aspekter ved mangfoldsdimensjonen.

I Forsvaret stilles det høye krav til personellet. Vi stiller krav til fysikk, skolekarakterer, evner, plettfri vandel, sikkerhetsklarering og personlige egenskaper. Slik må det være for en gruppe som skal forvalte statens maktmonopol. Derfor vil Forsvarets personell aldri kunne speile befolkningen i ett og alt. Men ingen skal føle seg utestengt eller fremmedgjort hos oss på grunnlag av kjønn, legning, geografisk, kulturell eller religiøs tilhørighet. Vi skal forsvare staten, samfunnet og hele befolkningen.

Vi har et svært bredt og mangfoldig kompetansebehov. Forsvaret og forsvarssektoren er på mange måter et samfunn i seg selv. Vi trenger militær kompetanse, men også teknikere, sjåfører – og sykepleiere, leger, jurister, økonomer og ingeniører. Vi trenger mastere og mestere. En så mangfoldig organisasjon trenger også mangfold av personell. Derfor jobber Forsvaret for en inkluderende kultur, der mennesker er velkomne som den de er, forutsatt at de identifiserer seg med vårt oppdrag, våre verdier og tilfredsstiller våre kompetansebehov.

I Forsvaret løser vi oppdrag og tar vare på personellet. Til dette trenger vi god kompetanse, verdier og holdninger. Skal vi tiltrekke oss de beste hodene, de beste nevene og de beste hjertene, må vi nå ut til alle. Når kvinner etter hvert dominerer mange av de høyere utdannelsesløpene, er det naturligvis viktig at Forsvaret er attraktivt også for kvinner. Derfor var innføring av allmenn verneplikt for begge kjønn så viktig. Dette vil over tid endre kulturen i Forsvaret, man kanskje enda viktigere: kulturen i samfunnet og synet på Forsvaret.

Forsvaret tar mangfold på alvor. Men gjør vi nok, og jobber vi raskt nok? Er vi dristige og kreative nok i måten vi rekrutterer og selekterer personell på? Når vi ut til nordmenn med innvandrerforeldre? Når vi ut til dem med fagbrev og anlegg for praktiske yrker?

Jeg har aldri følt meg mer inkludert i Norge enn da jeg var i militæret, uttalte Iman Meskini, kjent fra NRK-serien Skam. Det skal vi i Forsvaret være stolte av, og viser hvor viktig Forsvaret er for mangfold og integrering. Men differensierer vi kravene nok i lys av kompetansemangfoldet vi trenger? Rekrutterer vi bredt nok?

Henning-A. Frantzen
Henning-A. Frantzen

Vi jobber hardt for å stoppe mobbing og trakassering i Forsvaret. Våre grunnverdier er respekt, ansvar og mot. De må vi etterleve og verdiene er en del av oss alle. Det handler om både arbeidsmiljø og operativ evne. En avdeling eller enhet med konflikter og varslingssaker vil miste evnen til å fokusere og effektivitet. Derfor angår dette til syvende og sist forsvarsevnen. Derfor må vi jobbe for å stoppe dette – hver dag, overalt, alltid.

Den digitale Oslo Pride går mot slutten. Jeg er glad for at Forsvaret de senere årene har deltatt og vist støtte ved å gå i paraden og med egen stand i Pride Park. Vi sees på Oslo Pride til neste år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.