Politikerne er på gli til å gjøre et symbolpolitisk grep uten noen reell effekt ved å skulle bytte ut Forsvarssjefen, ifølge Kjetil Stormark. Det de heller burde gjøre er å selvkritisk evaluere i hvilken grad de har gitt forsvarssjefen det hjemmelsgrunnlaget han trenger for å kunne lykkes.

Bjørn-Erik Solli
Bjørn-Erik Solli

Enda bedre hadde det vært om de vurderte sitt eget ansvar for at personellet som er nærmeste foresatte for Forsvarets yngste har fått dårligere og kortere utdannelse enn hva som var vanlig bare for noen få år siden.

Det er en kjensgjerning at det er Forsvarets yngste som utsettes for mest seksuell trakassering. Statistikken er klar. Jo yngre du er, desto mer utsatt er du for å bli seksuelt trakassert og i verste fall bli voldtatt av jevngamle imens du tjenestegjør i Forsvaret.

Flere har i det siste tatt bladet fra munnen og pekt på det ubehagelige faktum at dagens unge voksne har vokst opp i en annen ungdomskultur enn for bare et par ti år siden. Da var det store overskrifter når det for første gang var noen som hadde sex på tv i et realityprogram. I dag er kropp, fyll, sex og partydop tilsynelatende hverdagskost via realityprogrammer, sosiale medier og profesjonelle påvirkere.

I sum får man et enormt kulturelt gap mellom samfunnsrollen soldat og det som påvirker unge voksne i dag. Det kan virke som at Forsvaret må legge betydelig større vekt på sin rolle som foresatt og oppdrager enn for bare noen få år siden.

For å klare det må de vernepliktige møtes av erfarne, modne og kompetente befal og offiserer på de laveste nivåene i Forsvaret. Det er liten grunn til å tro at det skjer om man ser på endringene som har skjedd med utdannelse i Forsvaret de siste årene.

  • Før måtte man gå ett års befalsskole for å bli sersjant og lagfører, og befalsskole og ett års tjeneste som sersjant for å kunne starte på krigsskolens tre år lange offisersutdannelse.
  • I dag er lagførere korporaler, ikke sersjanter. Lagfører blir du etter et kurs. Offiser kan du bli på ett år, gitt at du har en sivil bachelorgrad.

Det er skrevet mye om hvorfor det er blitt slik, men en ting er sikkert: Det er resultatet av en politisk drevet prosess.

At de mye omtalte offiserene «fyllekjørermajoren» og «obersten med kvinnene» kan fortsette sine karrierer tilsynelatende upåvirket sender farlige signaler. Tilsynelatende er ikke Forsvaret i stand til å gi dem sparken av juridiske hensyn.

Det var urovekkende å høre sjefen i Stridstrenbataljonen si til NRK at hun ikke hadde lov til å refse fire av soldatene sine fordi de avsluttet førstegangstjenesten før etterforskningen av dem var ferdig. De kan med andre ord søkes seg inn i Forsvaret igjen uten at noen kan fange opp at de har bevist seg ikke egnet til militær tjeneste.

Det virker ikke som om Forsvaret er kulturelt, organisatorisk eller kompetansemessig i stand til å håndtere dette effektivt. Dersom Forsvaret skal kunne lykkes i å få bukt med sin indre krise, hjelper det ikke å bytte ut en general. Det må på plass noen ubehagelige erkjennelser og bedre forutsetninger som treffer alle nivåer.

Politikere er raske til å kritisere for å posisjonere seg om det er varslersaker eller massedimisjon av vernepliktige som har benyttet ulovlige rusmidler. Dersom Forsvaret skal kunne bli bedre på dette området, må de juridiske rammene tillate flere grader av sanksjoner enn det som finnes i dag.

Personell som de to nevnte offiserene må kunne sies opp, vernepliktige må kunne dimitteres for kritikkverdig adferd og alle må de kunne bli refset i en periode etter at de har forlatt Forsvaret.

Og kvaliteten og omfanget av utdannelsen til våre yngste militære ledere må økes.

Dette er det bare politikerne som kan gi Forsvarssjefen og Forsvaret hjemmel for å gjøre i kraft av sin rolle som lovgivende makt og overordnet styring av Forsvaret.

Så lenge de ikke gjør det, bærer regjeringen og stortinget også sin del av skylden for at Forsvaret ikke får bukt med ukulturene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.