Finansbransjen og flere andre aktører, for eksempel eiendomsmeglerbransjen, er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Formålet med loven er at rapporteringspliktige skal bidra til å forebygge og avdekke hvitvasking.

Enkelt sagt innebærer hvitvasking at utbytte fra straffbare handlinger plasseres og integreres i den legale økonomien, eksempelvis ved kjøp/salg av aksjer eller eiendom.

Terje Bergem
Terje Bergem

Med bakgrunn i hvitvaskingsloven opplever kunder at de må svare på om de er en politisk eksponert person, «pep», eller ikke. Eventuelt om man er nærstående til en slik.

Arne Johansen
Arne Johansen

Dersom kunden er en pep, eller nærstående til en pep, skal det gjøres grundige tiltak for å avklare hvor midlene som inngår i kundeforholdet stammer fra. Har man mistanke om at midlene har et ulovlig opphav, skal saken undersøkes nærmere og eventuelt rapporteres som en «mistenkelig transaksjon» til Økokrim.

Årsaken til at hvitvaskingsloven har bestemmelser om politisk eksponerte personer, er at disse besitter posisjoner med makt og innflytelse. I forlengelsen av dette er man særlig eksponert for å bli påvirket til korrupsjonshandlinger. Korrupsjon, og lignende handlinger, er straffbare.

Et annet forhold er at de politisk eksponerte og eventuelle nærstående har eller kan ha tilgang til ikke-offentlig informasjon som gjør at det kan reises spørsmål: Er deres økonomiske beslutninger basert på tilgangen til slik ikke-offentlig informasjon? Benytter de den til å berike seg selv?

Det kan også være straffbart, enten man har opptrådt bevisst eller ubevisst.

Som politisk eksponert eller nærstående til en slik person er man ekstra eksponert for å ta dårlige beslutninger. Vi påstår ikke at Ola Borten Moe, Ola Flem eller Sindre Finnes, eller noen av statsrådene fra de siste månedenes saker, har gjort noe straffbart. Men de har gjort noe uklokt.

Til grunn for disse sakene ligger en lang rekke dårlige beslutninger.

I en verden der statsråder og deres nærstående kan ta dårlige beslutninger, med eksponering for korrupsjon eller utnyttelse av informasjon som ikke er kjent for andre, er det nødvendig med et regelverk som bidrar til å forebygge og avdekke at posisjonene ikke utnyttes.

Derfor må både finans- og eiendomsmeglerbransjen være ekstra årvåkne når man befatter seg med politisk eksponerte personer eller nærstående til disse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.