Innlegg fra OUS-sjefen: Mer fleksibilitet hos oss kunne gitt et åpnere samfunn under deler av pandemien

Vi har ikke maktet å omdisponere personell fra områder med reserver, til områder med alvorlig personellmangel. Er samfunnet blitt pålagt en unødig stor del av byrden med å sikre at sykehusene «skal ha kontroll»?

Når vi under pandemien har redusert annen drift, er det fordi vi ikke har vært flinke nok til å omdisponere personell, skriver artikkelforfatteren.
Når vi under pandemien har redusert annen drift, er det fordi vi ikke har vært flinke nok til å omdisponere personell, skriver artikkelforfatteren.Foto: Linda Næsfeldt
Publisert 9. February 2022, kl. 10.57Oppdatert 9. February 2022, kl. 10.57