De fleste er enige om at hjemmekontor er kommet for å bli, selv om det er fritt frem for å gå på kontoret igjen nå som de fleste koronarestriksjonene er opphevet.

Dagens «Forskrift om arbeid i arbeidstagers hjem» trådte i kraft i 2002 og er helt utdatert og ikke tilpasset fremtidens mer fleksible arbeidsliv. Dette gjelder selv om man tar med i betraktning de få endringene som Solberg-regjeringen sendte på høring våren 2021.

Forskriften bør ikke videreføres eller endres, men skrotes. Grunnen til dette er først og fremst at den innebærer en svekkelse av arbeidstagers vern sammenlignet med det vernet som arbeidsmiljøloven gir. Forskriften gjelder dessuten bare for arbeid som utføres hjemme, slik at arbeidsmiljøloven gjelder for annet fjernarbeid, for eksempel på hytta. I den nye fleksible arbeidshverdagen med «hybridkontor» gir det ingen mening å ha forskjellig regelverk ut fra hvor arbeidet utføres.

Arbeidsmiljøloven bør gjelde uansett og uavhengig av om du arbeider fra kontoret, hjemmekontoret eller fra hytta. I tillegg må loven tilpasses den nye arbeidshverdagen, slik at kartet passer med terrenget. I denne sammenheng er det nødvendig med følgende lovendringer:

1. En klargjøring av at loven skal gjelde uavhengig av hvor arbeidet utføres.

2. Innføring av en rett til å praktisere fjernarbeid hvis dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver, slik vi allerede har for fleksibel arbeidstid.

3. En bestemmelse om at fjernarbeid skal være frivillig, og at arbeidstagere som ønsker det, alltid skal ha en kontorplass å gå til.

4. En regel som gir arbeidsgiver ansvaret for å sørge for at arbeidstager har det nødvendige utstyret på hjemmekontoret.

Vårt forslag til den påtroppende Støre-regjeringen er derfor å oppheve hjemmekontorforskriften og å innføre nødvendige og oppdaterte regler i arbeidsmiljøloven.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.