Bjørn Engesland, generalsekretær, Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær, Aage Borchgrevink, seniorrådgiver, alle i Den norske Helsingforskomité

Hvordan bekjempe hvitvasking

Norge må innføre sanksjoner mot personer som plyndrer sine egne land og vasker pengene i Vesten.

Publisert: Oppdatert:

Norge må ikke sitte på gjerdet. Hvitvaskingsskandalene må følges opp langs flere akser: Kripos må etterforske klagen mot Nordea, som del av en større europeisk innsats mot hvitvasking. Norske myndigheter bør vedta en lov, basert på Magnitskij-sanksjonene, som hindrer at Norge blir en frihavn for kriminelle og skitne penger.
Norge må ikke sitte på gjerdet. Hvitvaskingsskandalene må følges opp langs flere akser: Kripos må etterforske klagen mot Nordea, som del av en større europeisk innsats mot hvitvasking. Norske myndigheter bør vedta en lov, basert på Magnitskij-sanksjonene, som hindrer at Norge blir en frihavn for kriminelle og skitne penger. (Foto: Aleksander Nordahl)