Det er mange unødvendige årsaker til lønnsgapet mellom kvinner og menn. Anita Hoemsnes lister i DN 17. november småbarnsfasen som en av de viktigste, og konkluderer med at mange kvinner, på feil grunnlag, velger barn fremfor karriere.

Vi i Econa ser at kvinners karriere stagnerer i forbindelse med graviditet, permisjon og småbarnsfasen – når det gjelder lederansvar, stillingstittel og lønn. Menns karriere skyter fart i samme periode. Dette viser Econas lønnsstatistikk blant masterutdannede økonomer og bekreftes i forskning fra CORE – Senter for likestillingsforskning.

Den dårlige nyheten er at kvinnene aldri får tettet dette gapet. En mann på 62 år vil ha tjent i snitt ti millioner kroner mer enn en kvinne på samme alder. Den gode nyheten er at dette lønns- og karrieregapet kan tettes, med noen relativt enkle og kostnadsfattige grep.

Våre råd til karrierebevisste kvinner (og menn for så vidt) som ønsker å hindre at barn blir en karriereknekk, er:

  • Be om en permisjonssamtale før, under og etter permisjon om din karriere og forventninger. Hvor ofte ønsker du jobbkontakt og i hvilke former? Hvilke rammer og tilrettelegging stiller arbeidsgiver med? Hvilke planer finnes for din videre karrieren?
  • Sett deg inn i de økonomiske og karrieremessige konsekvensene av valgene dine. Hvor mye koster det å gå ned i stillingsprosent, å ta ulønnet permisjon eller å ikke dele permisjonen med partneren?
  • Husk at du har krav på å være med i lønnsforhandlinger, og bli vurdert ut fra den perioden du har vært i arbeid. Er du usikker på om du tjener nok? Sjekk med lønnsstatistikken til fagforeningen din.
  • Velg din arbeidsgiver med omhu, og hold kontakten. Tilbyr arbeidsgiver økt fleksibilitet, karrieremuligheter i et lengre perspektiv og full lønn i foreldrepermisjon? Samtidig bør du opprettholde faglig og sosial kontakt med arbeidsplassen. Slik beholder du tilknytningen til karrieren, og veien tilbake på jobb blir kortere.

Vi mener disse tiltakene vil bidra til et mer likestilt arbeidsliv, og oppfordrer alle til å ta informerte valg for seg og sin familie. Slik kan du tette lønnsgapet mellom kvinner og menn.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.