Samfunnet har til alle tider hatt ein standard for kva som utgjer sanning. I visse tider har det vore ein autoritet som har utgjett eit dekret om kva sanninga er. Det kunne være gud, ein prest, ein konge eller eit meir tilfeldig system som spådommar eller loddtrekning.

Til andre tider har me hatt eit system for etablere kva som er sanning gjennom at ein fylgjer regler for å teste kva som er sant og har institusjonar som gjer dette.