Vi lever stadig lenger, er aktive og virksomme lenger. Samtidig går den teknologiske utviklingen fortere og fortere. Kravene til mestring av tradisjonelle yrker og fagtunge jobber snus ofte opp ned ved inntreden av ny teknologi. Flere og flere opplever dermed at de når sin digitale pensjonsalder lenge før de når sin aldersbestemte pensjonsalder. Dette kan være en medvirkende årsak til at flere velger å pensjonere seg tidligere.

Hvem kjenner seg ikke igjen i lettelsen når man oppdager at kirurgen har grått hår, at lærerinnen til barnet ditt setter brillene ytterst på nesetippen fordi langsyntheten er så langtkommet med årene eller når rynkene i ansiktet til tømrermesteren du har engasjert da du oppdaget råteskade, ligger i folder så det er vanskelig å se når han smiler?

Harald Tellmann, partner/CEO i Tellmann Executive Advisors.  
Harald Tellmann, partner/CEO i Tellmann Executive Advisors.