Ved ekspropriasjon av eiendom skal det ved alternativet bruksverdi beregnes en erstatning for de tapte fremtidige inntektene. Sølve Bærug mener i DN 14. august at kapitaliseringsrenten må settes lik «yielden» på eiendommen som avstås, og hevder at det er dette Høyesterett har i tankene. Så enkelt er det ikke.

I eiendomsbransjen er «yield» forholdstallet mellom avtalt leieinntekt første år og verdien til en forretningseiendom.

Ved fri omsetning i markedet har man informasjon om både leie og salgsverdi. Da er det lett å finne eiendommens yield. Det er store forskjeller i yield på omsatte eiendommer, og store forskjeller i karakteristika til eiendommer med samme yield.

Yield gir informasjon om direkteavkastningen kommende år. En eier er imidlertid opptatt av forventet totalavkastning. Leieinntekt er bare en av variablene som inngår. Yield er derfor ofte høyere enn avkastning siden leieinntekten kun er med (være seg brutto eller netto inntekt).

Brukes yield som kapitaliseringsrente blir den beregnede erstatningen for lav.

Bærug antar at både salgsverdi og yield er kjent for en eiendom som skal eksproprieres. Men for å finne en pålitelig yield må man identifisere en tilsvarende eiendom som er fritt omsatt og med samme karakteristika som eiendommen som avstås. Det hører til sjeldenhetene å finne en slik tvillingeiendom. Det er derfor vanskelig for oss å se hvordan Bærugs metode kan brukes i praksis uten at det begås overgrep mot dem som fratas sin eiendom.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.