Tre jurister i Wiersholm skriver om at Google Analytics er i tilsynsmyndighetenes søkelys (innlegg i DN 11. februar). De oppfordrer virksomheter til å se bort fra tilsynsmyndigheters avgjørelser – uten å nevne hva man risikerer ved å stikke hodet i sanden.

Tobias Judin
Tobias Judin (Foto: Datatilsynet)

Med den største selvfølgelighet fremsetter innleggsforfatterne at Datatilsynets avgjørelser ofte vil ha en slagside. Dette begrunner de med at tilsynet har en ombudsrolle for personvern, uten at de forklarer hva de legger i dette.

Derfor er det visst lurt å vente med å innrette seg etter våre vedtak til de er blitt prøvd i domstolene.

Mon tro om ikke nettopp Advokatfirmaet Wiersholm kan bistå hvis du vil prøve et vedtak i retten?

Det er fint at et advokatfirma som skal tiltrekke seg og blidgjøre klienter, vil snakke om ensidighet. Det er også fint å feie for egen dør.

Datatilsynets oppgaver og myndighet er listet opp i GDPR. At vi skal være et «ombud» er ikke nevnt.

GDPR sier imidlertid at vi skal fremme kjennskap til risikoer ved behandling av personopplysninger. EU-lovgiverne bestemte at dette er en oppgave som skal inngå i porteføljen vår. Hadde vi vært en bedre tilsynsmyndighet hvis vi lot være å identifisere slike risikoer?

Det ville i alle fall gjort livet lettere for Wiersholms klienter dersom Datatilsynet sluttet å stille kritiske spørsmål.

Vi lurer også på om Wiersholm synes at andre myndigheter i Norge bør slutte å løfte problemstillinger innen eget fagfelt, eller om dette bare gjelder Datatilsynet.

Det følger av GDPR at Datatilsynet er uavhengig. Det betyr at vi baserer oss på loven, ikke ønskene til en part. Her skiller vi oss fra Wiersholm.

Det er lett å få med seg de prinsipielle sakene der vi fatter vedtak i enkeltpersonenes favør. Mindre synlig er nok alle de vedtakene der vi gir virksomheten medhold. Vi blir rutinemessig hakket på av både klagere og innklagede.

Mest påfallende er det imidlertid at Datatilsynet består av medarbeidere rekruttert fra både privat og offentlig sektor, herunder fra Wiersholm. Hvis vi har en slagside, hvorfor har folk fra Wiersholm så villig bidratt til denne?

Vi har ikke konkludert om Google Analytics ennå. Vi har imidlertid sagt at det er lurt å se seg om etter alternativer, slik at man stiller forberedt. Hvis vi kommer frem til at Google Analytics ikke kan brukes, må vi håndheve dette likt ovenfor alle. Siden alle kan se om et nettsted bruker verktøyet, er det lett å klage til oss.

Dersom vi ser at nettsteder ignorerer konklusjonene våre, må vi vurdere overtredelsesgebyr.

I en rettsstat har man rett til å gå til domstolene hvis man mener at en tilsynsmyndighet har fattet et ugyldig vedtak. Samtidig vil en god advokat passe på å informere om prosessrisiko og kostnader, slik at klienten kan ta et informert valg.

Derfor bør Wiersholms oppfordring nyanseres.

Når strutser møter utfordringer, stikker de hodet i sanden eller sparker. Det kan forklare Wiersholms sleivspark.

Mest påfallende er det imidlertid at Datatilsynet består av medarbeidere rekruttert fra både privat og offentlig sektor, herunder fra Wiersholm

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.