I valgkampen i fjor gikk Bjørn Arild Gram og Senterpartiet til valg på å være nær folk og mot EU. Etter seiersdansen er det likevel liten grunn til å feire – prinsippene er tilsynelatende glemt og igjen står en passiv tilnærming til det som må kunne sies å være en av vår tids største rettssikkerhetsutfordringer.

Ine Møllegaard
Ine Møllegaard

Datasikkerhet ble for alvor satt på agendaen gjennom den europeiske personvernforordningen (GDPR) av 2016. Innføringen av krav og sanksjoner stilte for første gang i moderne tid store, norske aktører til veggs for å ukritisk benytte seg av borgernes sårbare informasjon til egen økonomisk vinning.

I 2022 begynner vi å bli kjent med utfordringene med og kravene til personvern, men en stadig mer aktuell utfordrer er på banen med like betente spørsmål om benyttelse av vår private og sårbare informasjon: nemlig kunstig intelligens.

I januar publiserte Datatilsynet sin sluttrapport om Navs «sandkasseprosjekt», der kunstig intelligens er blitt testet for å predikere utviklingen av sykefravær på individnivå.

Rapporten illustrerer to kritiske forhold:

  • For det første at kunstig intelligens og rettssikkerhetsproblematikken dette følger med seg, ikke tilhører en fjern fremtid. Potensialet for bruk av kunstig intelligens til å løse komplekse oppgaver både i norsk forvaltning og privat næringsliv er her nå.

Det krever politisk handlekraft umiddelbart for å sikre at disse systemene benyttes til borgernes vinning, ikke utnyttelse.

  • For det andre illustrerer rapporten en pinlig mangel på norsk tilstedeværelse i reguleringen av personvern og kunstig intelligens. Særnorsk lovgivning, standpunkt og politisk påvirkning glimrer med sitt fravær. Den eneste rettslige tilnærmingen til denne svært aktuelle og kritiske problematikken er EUs personvernforordning og EUs foreslåtte regulering av kunstig intelligens.

Fellesnevneren er EU og EØS, ikke Norge og regjeringen.

Ansvarlig statsråd Bjørn Arild Gram sitter stille i båten, stikk i strid med sine prinsipper, samtidig som EU tar roret. Kommunal- og distriktsminister Gram bør klargjøre: Skal vi også denne gangen vente på at EU bestemmer seg på vegne av oss alle gjennom den foreslåtte reguleringen av kunstig intelligens?

Eller skal regjeringen ha en proaktiv tilnærming og ta selvstendig ansvar for norske borgeres rettssikkerhet allerede nå?

Ansvarlig statsråd Bjørn Arild Gram sitter stille i båten

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.