Politiet må jobbe på nye måter for å møte et nytt kriminalitetsbilde. Retningen er satt, men kursen kan justeres. Forskerne Christin Thea Wathne, Helene Gundhus og Niri Talberg spør i innlegg i DN 23. august om politiet er på vei i feil retning. Mitt svar er nei. Vi gjør helt nødvendige grep for at politiet skal kunne sikre folks trygghet i en ny tid.

Politireformen er både nybrottsarbeid og videreutvikling av tradisjonelt, godt politiarbeid. Det er vanskelig, og det tar tid. Resultatene er ikke gode nok på alle områder. Mange i politiet opplever at de ikke kan gi så gode tjenester til befolkningen som de ønsker.

Vi er derfor enige om at tempo og ambisjonsnivå skal reduseres, slik at vi kan løse kjerneoppgavene bedre. Men endringene er helt nødvendig. Få som kjenner kompleksiteten i dagens og morgendagens kriminalitetsbilde, vil at politiet skal jobbe som før.

Nye arbeidsmetoder sikrer økt likhet og kvalitet. Politiets arbeid skal baseres på kunnskap, analyse og tettere samarbeid på tvers. Det gir bedre forutsetninger for å hindre at kriminalitet skjer, være der behovet er størst, og ta de alvorligste sakene først. Politifolk skal fortsatt bruke sitt gode skjønn. Det er en sentral del av politiyrket, og noe vi skal hegne om.

Bekymringen for at politiet blir fjernere fra befolkningen, tar jeg på alvor. Politiet har begrensede ressurser og må prioritere. Vi må finne balansen mellom spesialiserte fagmiljøer, tilstedeværelse på nett og lokal tilstedeværelse. Denne balansen diskuterer jeg gjerne.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.