DNs lederartikler pleier å være treffsikre. I mandagens leder kom det et bomskudd. Jeg får kritikk for å ha gitt en forskrift som tillater digital signering av testamenter. DN stempler det til og med som uryddig. Problemet er bare at jeg aldri har gitt en slik forskrift.

Feilen kan se liten ut, men er ganske vesentlig: Stortingsrepresentanter vedtar ikke forskrifter. Vi gir derimot tillatelse – hjemmel – til at regjeringen kan lage forskrifter. Det har regjeringen ikke gjort i dette tilfellet.

Det betyr i klartekst:

Det finnes ingen «uryddig» forskrift, slik DN skriver. Det er ikke tillatt å signere testamenter digitalt enda, slik lederen kan gi inntrykk av.

Det kan bli tillatt med digital signatur av testamenter i fremtiden. Det blir opp til regjeringen å avgjøre spørsmålet. Stortingets krav er at det først må være et sikkert system på plass for å hindre svindel og forfalskning.

Det eneste jeg har gjort er altså å flytte avgjørelsen om tillatelse av digital signatur fra Stortinget til regjeringen – på strenge vilkår. That’s the news. Det sparer masse tid, fordi man slipper nye runder med tungvinte lovendringer og legger den tekniske vurderingen av sikkerhetsspørsmålet der den hører hjemme: Hos fagfolk i et departement.

Det er vel neppe så uansvarlig som DN påstår.

Min spådom, og forhåpning, er at det vil bli tillatt å signere testamenter digitalt i fremtiden. Det vil gjøre det enklere å skrive dem, og flere vil dermed gjøre det. Samtidig sikres alle dokumenter digitalt, slik at de ikke går tapt eller brennes i peisen av en ond arving.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.