Innlegg: Arbeidsmiljøsaker bør tas ut av varslingsordningen

Arbeidsmiljøsaker og kritikkverdige forhold som innebærer en samfunnsrisiko, bør håndteres i adskilte spor. Norsk rett må harmoniseres med utviklingen internasjonalt.

Norge bør etablere en egen varslingslov for de alvorligste forhold, som korrupsjon, mens arbeidsmiljø bør håndteres i virksomhetene, skriver artikkelforfatterne.
Norge bør etablere en egen varslingslov for de alvorligste forhold, som korrupsjon, mens arbeidsmiljø bør håndteres i virksomhetene, skriver artikkelforfatterne.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 7. June 2022, kl. 09.56Oppdatert 7. June 2022, kl. 09.56