Bærekraftdirektør i Equinor, Bjørn Otto Sverdrup, skriver i DN 18. mars under tittelen «Elektrifisering er et effektivt klimatiltak». Klimatiltaket er at Equinor vil bruke ti terawattimer (TWh) strøm, i hovedsak fra land, for å kunne stenge ned gassturbiner på sokkelen.

Prisen på «klimatiltaket» er 50 milliarder kroner, som i all hovedsak belastes norske husstander via skatte-og avgiftssystemet.

Oljebransjen var lenge imot elektrifisering av sokkelen. Stigende kvotepris og økende CO2-avgift gjør at Equinor nå vil tjene på å elektrifisere. Da er elektrifisering blitt et «klimatiltak»!

Norske utslipp vil selvsagt gå ned. Men bærekraftdirektøren hevder at dette er et globalt klimatiltak. Han skriver: «Klimaeffekten er vesentlig. Vår plan er å fjerne de største utslippspunktene i Norge. Så stiller enkelte spørsmål om indirekte effekter gjør at den globale klimaeffekten blir mindre. Hva om gassen vi ikke selv benytter blir solgt og heller brukes av andre?»

Dette er ifølge bærekraftdirektøren ikke noe problem, fordi gassturbiner på land er mer effektive enn turbiner på sokkelen. Men det stopper ikke der. Han skriver videre dette: «I tillegg vil gass fra sokkelen fortrenge bruken av kullkraft i det europeiske markedet. Kort sagt: Elektrifisering bidrar til mer effektiv bruk av energi både nasjonalt og internasjonalt, og følgelig bidrar det til utslippsreduksjoner både hjemme og ute.»

Når noe høres for godt ut til å være sant, så er det gjerne det. Det bærekraftdirektøren glatt hopper over er dette: Strøm fra land til sokkelen må tas fra strøm vi nå eksporterer, i snitt ca 15 TWh i året. Jeg gjentar her gjerne bærekraftdirektørens gladmelding: «I tillegg vil gass fra sokkelen fortrenge bruken av kullkraft i det europeiske markedet.»

Strøm fra land til sokkelen må tas fra strøm vi nå eksporterer, i snitt ca 15 TWh i året

Norsk Klimastiftelses redaktør Anders Bjartnes er en av dem som mener mye om klimatiltak. I magasinet «Energi og klima» skriver han dette under tittelen «Krafteksport for klima»: «For hver TWh vannkraft som eksporteres, erstattes 8-900.000 tonn CO2 hvis det er kull som skyves ut, og omkring halvparten hvis det er snakk om gass.»

Ifølge Equinors bærekraftdirektør er det altså klimasmart å bruke 50 milliarder kroner på å ta ti TWh strøm ut på sokkelen. Strøm som må tas fra nåværende eksport til kontinentet, der den ifølge Norsk Klimastiftelse slår ut kullkraft eller gasskraft. Ifølge bærekraftdirektøren er det altså bedre å sende denne strømmen ut på sokkelen der den slår ut gasskraft, for så å sende frigjort gass til kontinentet for å slå ut kullkraft der.

Innlegg: Strøm til sokkelen er ineffektiv klimapolitikk – og kan vere ei bestilling på tusenvis av nye vindmøller

For den som ikke er bærekraftdirektør, blir dette rett og slett for dumt. Vi bør fortsette å sende kraftoverskudd rett til kontinentet, uten ekstra kostnad, og håpe den fortsetter å slå ut fossil energi der.

Forslaget om en «klimaloop» via sokkelgass til en kostnad på 50 milliarder kroner er ikke bare dumt. Det er rett og slett et forsøk på å manipulere politikere og opinion til å tro at elektrifiseringen er klimamotivert.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.