Ingen av oss kan løse energikrisen alene, men stadig har flere av oss har begynt å se etter muligheter til å ta større kontroll over strømregningen. Å installere solceller på taket av huset der man bor eller lokalene til bedriften er kostbart, men slik strømprisene er nå, kan dette være lønnsomt.

Sett i et klimaperspektiv er solenergi også litt av en gullgruve: Ren, fornybar kraft som kommer til oss helt gratis. Vi kan bruke den selv eller sende inn i markedet slik at salg av strøm kan redusere strømregningen.

Trond Skjellerud
Trond Skjellerud

Men som med de fleste teknologier, kommer solcellene med noen utfordringer. I Norge er utfordringene først og fremst at produksjonen er minst når vi trenger den mest og at strømnettet vårt ikke er bygget med tanke på at strømmen skal gå begge veier.

Det er ikke mer enn et tiår siden det å produsere egen strøm var utenkelig for de aller fleste, ikke minst fordi den norske vannkraften var så billig og vi hadde et stort kraftoverskudd. Derfor er ikke strømnettet bygget for å utnytte produksjonspotensialet i solcelleteknologien fullt ut.

De fleste slipper å tenke på strømnettet i det daglige, men i Elvia tenker vi knapt på annet. Det er vårt ansvar å sørge for at strømnettet fungerer for nærmere to millioner mennesker på det sentrale østlandsområdet og det er ikke bra nok at det fungerer mesteparten av tiden.

Om strømnettet ikke fungerer døgnet rundt, hver dag, hele året, kan det få dramatiske konsekvenser for både folk og næringsliv som ikke får den strømmen de trenger for å holde seg varme og produsere varene de lever av å selge.

Den siste tiden har dette ansvaret gjort oss bekymret for at planleggingen for fremtidens strømsituasjon, med et stadig større innslag av privatprodusert kraft, ikke er kommet langt nok.

Vi ser at nettet belastes på måter det ikke er bygget for når folk på solrike dager vil sende kraften solcelleanleggene deres produserer tilbake til nettet, slik at noen andre kan benytte seg av den.

Vi ser også at solkraft kan gå til spille, fordi de som produserer den ikke har noe sted å gjøre av den inntil de trenger den selv.

I de fleste tilfeller kan strømnettet håndtere lokal produksjon, men med økende mengde lokalprodusert kraft er det viktig å ha en plan som sikrer at vi har de verktøyene vi trenger for å unngå unødvendig høye kostnader til å forsterke strømnettet på kundenes bekostning.

Det testes i dag teknologier som rimeligere og raskere alternativ til tradisjonelle oppgraderinger i strømnettet, slik at det blir bedre rustet for toveistrafikken som følger av at folk produserer sin egen strøm. Det finnes også batteriteknologi som gjør det mulig å spare strømmen som produseres på dagtid til bruk på kveld og natt.

Les også Skjelleruds forrige innlegg: Nettet er så å si fullt

Vi trenger felles anbefalinger, incentiver og systemer som sikrer at kundenes produksjon kan samspille med strømnettet på en måte som både ivaretar nytten av lokalprodusert strøm og samtidig ikke øker de felles bekostede nettkostnadene mer enn nødvendig.

Vi trenger felles løsninger som ivaretar behovet for at mest mulig strøm kan produseres uten unødvendige investeringer i oppgraderinger av strømnettet.

Det betyr blant annet at vi allerede nå må se hvordan økt tilgang på batteri- eller annen lagringskapasitet kan bidra, og hvilke regulatoriske grep som må tas i dag for å sikre riktige, varige løsninger for morgendagen.

En god start vil være Enova-støtte til batteriinstallasjon i kombinasjon solcelleanlegg.

I Elvia ser vi at både husholdninger og næringsliv er sterkt motivert til å kutte strømregningen og å bidra til det grønne skiftet på de måter de kan. Enten det er gjennom endrede vaner eller investering i ny teknologi. Vi kan imidlertid ikke legge det hele og fulle ansvaret på private skuldre.

Samfunnet må gå sammen for å utvikle felles standarder og løsninger som gjør det mulig å utnytte den grønne kraften best mulig. Og vi må gjøre det på en gjennomtenkt måte, slik at løsningene vi velger i dag står seg i mange år fremover.

Med en god plan der myndigheter, nettselskaper, solbransjen og forbrukere står samlet, kan solkraften gi oss en raskere vei til det grønne skiftet. En slik plan kan kutte kostnader for både familier og bedrifter og gi oss økt konkurransekraft på det internasjonale markedet.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.