En betydelig del av norske flyreiser skjer på grunn av møteaktivitet i næringslivet og offentlig sektor. Mange av dem kan erstattes av virtuelle møter. ​

Flyreiser har spesielt sterke, negative klimaeffekter. Fly bruker mye fossilt brensel, og utslippene som kommer i flyenes marsjhøyde påvirker klima ekstra sterkt. Fremtiden i våre hender anslår, med utgangspunkt i Ciceros tall, at flytrafikk kan utgjøre så mye som 12,5 prosent av Norges samlede klimautslipp. ​

Fysisk tilstedeværelse skal ikke undervurderes, men det er kanskje viktigst i starten av en relasjon – deretter handler det mindre om «å bli kjent» og mer om «få ting gjort». Da er videomøter et effektivt verktøy. ​

Teknologisk sett har det vært gode løsninger for videomøter lenge, og siden 2013 har det også vært lovlig å holde virtuelle styremøter. Likevel kvier mange ansatte seg for å skalere opp bruken av videomøter. «Det er jo ikke det samme som å møtes ansikt til ansikt,» er ofte deres begrunnelse.

​Da er det interessant å lese om ungdom som utvikler vennskap via virtuell gaming. Vi husker for eksempel Mats. Foreldrene sørget over sønnens ensomme liv i rullestolen. Men da Mats døde, tente venner over hele Europa lys for ham. Mats hadde sterke, meningsfulle relasjoner til mennesker han aldri hadde møtt IRL (In Real Life). Hva er det Mats og de andre gamerne gjør som ikke næringslivet mestrer?

Norske arbeidsgivere må tilrettelegge for en ny møtekultur der videomøter er like verdiskapende som å møtes fysisk. ​

En ny norsk møtekultur kan skapes gjennom enkle og praktiske tiltak: ​

  • Sørg for riktig utstyr og opplæring slik at ansatte kjenner seg trygge på at møtet kan gjennomføres uten tekniske problemer. ​
  • Utarbeid gode retningslinjer for videomøter som for eksempel å alltid ha på kamera. Ingen gjemmer seg bak en vegg i et fysisk møte, men det er, enn så lenge, akseptert å ikke ha kameraet på i videomøter. ​
  • Hører du meg? Skap en vane for å teste utstyret før møte slik at du er klar når møte begynner og dersom dere ikke har godt utstyr tilgjengelig – ikke del pc. Det er viktig at alle ses og høres, ikke bare hun som sitter nærmest PC-en som er tilkoblet møtet. ​
  • Vurder å gi belønning til ansatte som velger videomøte fremfor å reise til andre møtesteder. ​

Incentivene for arbeidsgiver er mange – reduserte reisekostnader, redusert tidsbruk og reduserte utgifter på møtemat.

Uten geografiske begrensninger har arbeidsgiver også tilgang på økt kompetanse i teamene sine – kompetanse som er ikke alltid tilgjengelig i nabolaget.

​Vi tenker fortsatt at fysiske møter er bedre enn virtuelle møter. Men er det egentlig slik? Videomøteapplikasjoner som Microsoft Teams tilbyr møte-effektiviserende funksjonalitet som «før-, under- og etteropplevelse». Kort fortalt betyr det at du får en digital samhandlingsarena ikke bare under selvet møte, men også før og etter møtet. Her kan møtedeltagerne avtale agenda, og kanskje ta unna noen diskusjoner før møtet slik at dyrebar møtetid kan benyttes til beslutninger.

Har du ikke anledning til å delta i selve møtet, kan du likevel bli med i diskusjonene. ​

Å skape en ny møtekultur bør stå sentralt i tenkning og arbeid med bærekraft og samfunnsansvar i alle landets virksomheter. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.