Jeg spurte en venn som nylig har avsluttet sin andre stilling som leder for bærekraft: «Blir det bærekraftsdirektør neste gang nå da, eller?» «Fuck bærekraftsdirektøren!», svarte hun.

Hvorfor?

Grafer som peker feil vei, en arbeidskultur som sliter ut idealistiske talenter og fancy strategiprosesser som ikke leder til noe.

Mange har mistet motet.

Et tilbakevendende tema i «bærekraftsmiljøene» er frustrasjon over bærekraftslederes rolle og mandat. Det fremstår altfor ofte som både grønnvasking og avlatshandel.

Snorre V. Paulsen
Snorre V. Paulsen

«Alle i et selskap skjønner at vi må nå de økonomiske målene – alle klarer vel å skjønne at vi også skal nå de miljømessige målene? Det er en breddekompetanse, ikke en spesialistkompetanse», sies det.

Er det egentlig noen vits å ha bærekraftsdirektører?

Hvis kapitalismen skal overleve, har vi på et tidspunkt integrert all bærekraft i økonomien til selskapene, og det er blitt en breddekompetanse. Men vi er i en overgangsfase, så ja – selskaper trenger noen til å drive frem endringene. Derfor trenger vi bærekraftsledere.

Men hvis vi skal komme dit, trenger det å handle mer om helhetlig holdning og ledelse. Mange selskaper har ansatt bærekraftsansvarlige bare for å «tikke av boksen», uten et reelt mål fra konsernledelsen om å endre kultur. Det er også mange som tenker «fuck bærekraftsdirektøren» fordi det tidvis oppleves som om vedkommende motarbeider vekst og resultater.

Dette skjer nettopp når bærekraft ses på som noe «i tillegg til» eller «på siden av» den sentrale ledelsen i bedrifter.

«I min bransje snakkes det veldig mye om bærekraft og sirkulærøkonomi. Men ledelse har de generelt ikke fokusert på. Og det er problemet. Å endre en hel bransjes mindset på hvordan utøve jobben og tenke ledelse samtidig, er en utfordring. Men dette er jo noe jeg jobber med jevnlig – skritt for skritt», sier en leder for organisasjonsutvikling i en av Norges mest anerkjente merkevarer knyttet til bærekraft.

Vi har prøvd å løse bærekraftsutfordringene med administrasjon, teknologi og politikk i 50 år, og situasjonen har bare blitt verre. Er det på tide å anerkjenne at bærekraft handler om menneskers psykologi – mye mer enn alt annet?

Et sentralt problem for bærekraft er at man ofte mener bare «ytre bærekraft» når man snakker om bærekraft. Store deler av næringslivet er rigget rundt vekst, og i de aller fleste tilfeller så forbindes vekst med «å gjøre». Men hvis vekst skal være sunn, så handler det ikke bare om hva vi gjør, men om hva vi er.

Drivkraften mot vekst og ekspansjon er dypt forankret i menneskets natur. Denne drivkraften har skapt utrolig mye bra, men bærekraftsarbeidet er en anerkjennelse av at det har skjedd på feil premisser. Det har vært usunt. Vekst for vekstens skyld er ideologien til en kreftcelle. Samtidig er det i veksten og utenfor komfortsonen vi lærer.

Så man kan faktisk si at vekst, eller ekspansjon, representerer det nærmeste vi kommer universell mening. Så lenge vi vokser av en grunn og i sammenheng med en helhet.

Når vi anerkjenner at godt bærekraftsarbeid handler om kulturendring, må bærekraftslederen jobbe tett sammen med konsernledelsen og alle som modner kulturen i selskapet. Bærekraftsarbeid er ikke bare «enda en oppgave som skal løses», som man skal håndtere likt som alt annet, noe det fremstår som, med den gamle måten å lede på.

Bærekraft handler om et levesett, og er dypt sammenvevd med hvordan vi utvikler oss som mennesker.

Det er viktig med selskaper som mener ledelse når de sier bærekraft. Når man ansetter og gir mandater, må man være tydelig på at man skal lede en kulturendring og få inn folk som er i stand til å gjøre det.

Så hold motet oppe, folkens, vi er i en overgangsfase.

Grafer som peker feil vei, en arbeidskultur som sliter ut idealistiske talenter og fancy strategiprosesser som ikke leder til noe. Mange har mistet motet

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.