Klimakvoter gir skipsfarten mulighet til ansvarsfraskrivelse

EU-parlamentet besluttet i høst at shipping skal inn i EUs klimakvotesystem fra 2022. Engebret Dahm fra Klaveness Combination Carriers tar til orde for at Norge skal støtte initiativet (innlegg i DN 18. november).

Dette vil føre til at enda en norsk næring får fraskrevet seg ansvaret for utslippene sine uten å faktisk måtte kutte.

FNs sjøfartsorganisasjon IMO har allerede klimamål på plass om at utslippene skal kuttes med 50 prosent innen 2050, og at CO2-utslipp fra transportarbeid skal reduseres med 40 prosent innen 2030. Disse målene er imidlertid ikke ambisiøse nok for EU.

Det er kjempebra at EU vil sette mer ambisiøse mål, men disse målene kommer ikke faktisk til å skape mer utslippskutt.

Skal Norge gå i front for utviklingen finnes det mange tiltak vi kan gjøre, men å legge flere næringer under EUs klimakvotesystem vil ikke bidra til å kutte utslipp, bare å flytte dem.

Det er viktig å gi bransjen incentiver til å kutte i utslipp. Det gjør man imidlertid ikke gjennom EUs kvotesystem. I kvotesystemet vil man alltid ta de billigste kuttene først, og de billigste kuttene ligger ikke i Norge.

I stedet legger man til rette for at norsk shippingbransje kan kjøpe seg ut av å kutte i utslipp.

Næringen selv har uttalt seg negativt til forslaget. Det europeiske Rederiforbundet ECSA har uttalt at dette kan føre til at de krasjer med IMOs klimatiltak, og kan føre til utslippslekkasje.

Hvis vi vil at shippingnæringen skal kutte utslipp, må vi skape økonomiske incentiver for å kutte i utslipp innad i Norge, og tilslutte oss internasjonale avtaler som faktisk forplikter til kutt, og ikke bare åpner opp for ansvarsfraskrivelse.

Det finnes mange tiltak man kunne innført for å gjøre skipsfart mer miljøvennlig, men dette er ikke et av dem. Norge bør ikke tilslutte flere næringer til klimakvotesystemet, om noe bør vi trekke oss ut.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.