Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, mener norske kommuner sover. Han oppfordrer i et debattinnlegg i DN 7. desember norske kommuner til å konkurranseutsette sine pensjonsordninger for å spare flere hundre millioner kroner.

Så enkelt er det dessverre ikke.

KLP eies og styres av Kommune-Norge og Helse-Norge. Her er det vi som eiere og kunder som sitter med begge hendene på rattet gjennom styret i KLP og andre styrende organer.

For å forstå dette markedet må man være klar over at det aller meste av kommunenes pensjonsutgifter er innbetaling av sparing til pensjonsordninger som er tariffavtalte – og derfor ikke noe det konkurreres på.

Dermed er det begrenset hvor mange millioner det faktisk er mulig å spare.

Vi er enige med Konkurransetilsynet i at konkurranse er viktig for å oppnå samfunnsøkonomisk effektivitet, og at det i dette markedet konkurreres om administrasjon og forvaltning. Det er derfor overraskende at Konkurransetilsynet tilsynelatende ikke tar hensyn til at det er dette det konkurreres om – og ikke den tariffbestemte sparingen – når de antyder hvor store besparelser det er mulig å oppnå.

Storebrand og DNB valgte selv å trekke seg ut av markedet for offentlig tjenestepensjon i 2012/2013, i etterkant av finanskrisen og skjerpede kapitalkrav. Vi ønsker Storebrand velkommen tilbake. Men at KLP har vært uten konkurranse i denne perioden, stemmer ikke. Selv uten Storebrands aktive tilstedeværelse har det vært konkurranse i dette markedet. Det har hele tiden vært mulig å etablere egen pensjonskasse, slik også enkelte kommuner har gjort.

KLPs viktigste mål er å drifte pensjonsordningene til en lavest mulig kostnad med best mulig kvalitet i leveranser som sikrer de ansattes pensjoner. Siden 2012, da Storebrand og DNB (tidligere Vital) trakk seg ut av markedet, har KLP jobbet med å redusere kostnadene, og har bedret kvaliteten og servicen.

I år er det flere kommuner og bedrifter som har vurdert sin pensjonsordning. Men de fleste har etter en nøye vurdering landet på at de ønsker å bli værende i KLP, blant annet fordi de konkluderer med at KLP er konkurransedyktig på pris, er best på kvalitet og at de er tjent med å være i et selskap som de eier selv.

I tillegg går alt overskuddet tilbake til oss som kundeeiere, og ikke til eksterne aksjonærer.

Så vi kommuner kjenner oss slett ikke igjen i at vi sover i timen. Tvert imot er vi bevisste når vi velger å fortsette som kunde og eier i KLP.

Så vi kommuner kjenner oss slett ikke igjen i at vi sover i timen

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.