Konkurransedirektør Lars Sørgard peker på mulige utfordringer ved sentraliserte innkjøp i DN tirsdag 17. april. Erfaringen til Difi og Statens innkjøpssenter viser det er fullt mulig å sikre god konkurranse gjennom gode fellesavtaler.