Sterkere konkurranse kan dempe inflasjonen

Både forskere og sentralbanker er bekymret for at økte marginer kan være med på å forklare den høyeste prisstigningen på 35 år.

Norske bedrifters økte påslag siden 1980 har bidratt til en årlig økning i inflasjon på nesten 0,5 prosentpoeng, skriver Hans-Petter H. Hanson og Tina Søreide. Om vel to uker er det nytt rentemøte i Norges Bank.
Norske bedrifters økte påslag siden 1980 har bidratt til en årlig økning i inflasjon på nesten 0,5 prosentpoeng, skriver Hans-Petter H. Hanson og Tina Søreide. Om vel to uker er det nytt rentemøte i Norges Bank.Foto: Øyvind Elvsborg
Publisert 18. April 2023, kl. 12.35Oppdatert 18. April 2023, kl. 12.35