EØS-avtalens overvåkningsorgan, Esa, vil at stat og kommune skal betale skatt til seg selv og fratas den beskyttelse mot konkurs de alltid har hatt. Som del av mindretallet i det offentlige utvalg som utredet Norges mulige svar på saken (ledet av professor Erling Hjelmeng), vil jeg oppsummere innvendingene i tre punkter:

1.