Jeg ønsker ikke å lage nye og kompliserte regler for helt vanlige kommunale velferdstjenester. Jeg har vært tydelig på at regjeringens utgangspunkt er at helt vanlige velferdsoppgaver som SFO eller kulturskolene ikke skal få nye og kompliserte regler å forholde seg til.