I sitt innlegg om delingsøkonomi i kontorbygg (DN 11. mars) peker firmaet Mellomrom Arkitekturpsykologi på at vi som forskere kun fokuserer på problemer. Men å forstå problemet er nøkkelen til gode løsninger for fremtidens arbeidsliv. Samt til å unngå klassiske feller som å se arealkostnad løsrevet fra produktivitet og trivsel.

Fremtidens arbeidsliv blir teambasert, og mye samarbeid må skje digitalt. Da vi nylig undersøkte hvorfor folk kom på jobb i syv større organisasjoner, så vi at hovedgrunnen var å møte dem man jobber med.

Var de usikre på hvor de fikk sitte, ble de hjemme.

Virksomhetene vi har fulgt, ønsker attraktive kontor. De ser at det fungerer å ha sosiale tilstelninger rett etter jobb, bedre kantine, egne «innedager» og at team blir enige om når de møtes.

Der folk ikke er tilbake, snakkes det om at kollegene ikke er der, at det jobbes individuelt og at bygget støtter hverken digitalt eller konsentrert arbeid.

Ifølge innleggsforfatterne er det slik at kun en mindre del av arbeidstiden høykonsentrasjonsarbeid. Hvor har de det fra?

I virksomhetene vi har fulgt, er slikt arbeid regelen, både når det jobbes individuelt og i team.

Arkitekter og utbyggere har ennå ikke fasiten på fremtidens kontor. De kartlegger brukernes behov og teller tomme pulter. Men det er ikke nok. Nå trengs felles læring, også om hvordan team jobber. Men slik læring blir umulig når nøkkelaktører argumenterer med at folk bruker arealene feil og at kunsten er å overkomme ansattes skepsis.

Det er i beste fall arrogant.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.