Per Christian Rogdar, advokat og leder av Econa Arbeidsliv

Mange arbeidstagere kan nok ønske å avvikle sommerferien senere enn vanlig, i håp om at Europa og verden åpner igjen på sensommeren eller høsten. Men det forutsetter at de kommer til enighet med arbeidsgiver.

Årets ferieavvikling kan nemlig bli en «perfekt storm», der reiserestriksjoner både i fjor og i år gjør at mange har mer ferie til gode enn vanlig.

Utgangspunktet er at arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for at arbeidstagerne tar ut den lovpålagte ferien, og arbeidstagere er også forpliktet til å ta ut denne, forutsatt at du har full feriepengeopptjening. Arbeidsgiveren skal drøfte med den enkelte arbeidstager i god tid før ferieavviklingen når ferien skal avvikles.

Hvis du ikke får innfridd ferieønskene er det likevel svært begrenset hva du kan kreve. Det er nemlig arbeidsgiveren som har det avgjørende ordet for når ferien skal avvikles, i kraft av arbeidsgivers styringsrett.

Ferieloven bygger på prinsippet om at det er arbeidsgiveren som bestemmer tiden for ferie.

Per Christian Rogdar
Per Christian Rogdar (Foto: Silje Eide)

Ferieloven gir heller ingen økt fleksibilitet til å utsette årets ferie i påvente av koronavaksine. Den sier bare at arbeidstager har rett til tre ukers sammenhengende ferie innenfor perioden 1. juni–30. september. Den resterende ferietiden ligger helt innenfor arbeidsgivers styringsrett – med ett unntak: Arbeidstagere over 60 år har krav på ytterligere en uke med ferie og bestemmer selv når de skal ta ut denne.

Er du under 60, kan du altså ikke kreve å ta ut ferie i for eksempel september eller i slutten av skoleferien. I ytterste konsekvens kan du faktisk bli pålagt å ta ut hele ferien utenfor barnas sommerferie, selv om det ikke skjer ofte.

Arbeidstageren har i utgangspunktet krav på å få informasjon om ferieuttak senest to måneder før avviklingen av ferie. Dette gjelder med mindre særlige grunner er til hinder for slik underretning.

Hvis du ikke får innfridd ferieønskene er det likevel svært begrenset hva du kan kreve.

Her syndes det nok en del i mange virksomheter. Som arbeidstager bør du derfor være påpasselig på å ta opp ferieavvikling god tid i forveien. Dette vil øke sannsynligheten for at du får oppfylt ferieønskene.

I år har nok mange arbeidstagere jobbet mer enn vanlig, også de som har hatt hjemmekontor. Mange har derfor store timekontoer, som også kan være overført fra tidligere kalenderår, og som de kan ha rett til å ta ut i form av avspasering.

Også ved avvikling av avspasering er det imidlertid arbeidsgiver som normalt har det avgjørende ord. Dersom uttak av avspasering vil innebære en ulempe for arbeidsgivers drift, vil det også her være anledning til å avslå ønsker om dette.

Arbeidstagere bør derfor være tidlig ute med å legge en plan for hvordan ferie og avvikling av fleksitid skal tas ut.

Målsetningen bør være å komme til enighet om løsninger som både er til det beste for de ansatte, men som også tar nødvendige hensyn til virksomhetens behov.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.