Den økonomiske krisen rammer sosialt skjevt, viser en fersk rapport fra Centre for  Economic  Policy Research, omtalt i DN 11. mai. Rapporten viser at de med lav utdannelse, unge og innvandrere utgjør 11 prosent av de sysselsatte i privat sektor, men hele 30 prosent av de ledige.

Det er dyster lesning og det er nærliggende å konkludere at for at koronakrisen ikke skal føre til varig utstøting fra arbeidslivet, må det føres en aktiv politikk som fremmer omstilling og vekst i den delen av næringslivet som tilbyr jobber som kan sysselsette disse.

Tjenestesektoren forer nå den eksplosive veksten av permitterte og ledige, fordi de er arbeidsintensive og avhengige av andre bransjer: Med hjemmekontor vil det meste av kantinemarkedet falle bort. Når det blir stille på flyplasser reduseres sikkerhetskontroll, kiosker, butikker, renhold, transport, catering, bemanning og andre støttefunksjoner.

Rapporten som DN viser til, må likevel korrigeres. Koronapandemien treffer norsk næringsliv hardt, men med ulik tyngde og til ulik tid. Noe går for øyeblikket bra.

  • Netthandel økte 31,8 prosent og dagligvarer 14,3 prosent i verdi, viste SSB-tall i april.
  • Skadesaneringsbedrifter har tilnærmet ordinær ordreinngang.
  • Behovet for smittevern bidrar til hyppigere og mer omfattende renhold.
  • Bemanningsbransjen sliter, men noen av bedriftene har funnet nye oppgaver og bistår nå med å formidle permitterte i enkelte bransjer til jobb i bransjer med stor etterspørsel.

Servicebransjen har lenge vært motor for integrering av de med lite utdannelse, erfaring eller nettverk. Det er på tide å anerkjenne den enorme samfunnsverdien de har både som utdannelsesinstitusjoner og «on-boarding»-motorer.

Kjedeskoler og bedriftsopplæring står kanskje ikke for så mange studievekttall, men de står for en anselig del av skoleringskapasiteten i Norge.

Service er derfor ofte første møte med arbeidslivet for ungdom. I Clas Ohlsson er tre av fire av de deltidsansatte under 30 år. I bemannings- og vikarbyråene er 62 prosent under 35 år, og 54 prosent har innvandrerbakgrunn.

Anne-Cecilie Kaltenborn
Anne-Cecilie Kaltenborn (Foto: Privat)

Innen renhold har hele 64 prosent innvandrerbakgrunn.

For disse gruppene blir servicenæringens innovasjonsevne nå svært viktig.

Viktig blir også samfunnets vilje til å legge til rette for vekst i nye tjenestesegmenter. Sirkulærøkonomien skriker etter mulighet for reparasjoner, vedlikehold og gjenbruk fremfor bruk-og-kast. En stadig aldrende befolkning etterspør mer tjenester for å opprettholde selvstendighet og livskvalitet. Hjemmebaserte tjenester som vedlikehold, reparasjoner og installeringer, hagearbeid, renhold og innkjøp har allerede fått en ny vår.

Det er jobber som trengs nå i de gruppene som står i fare for å falle ut av arbeidslivet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.