Har styrket kampen mot fattigdom og ulikhet

Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp og Catarina Bu i Tankesmien Agenda beskriver på en god måte konsekvensene pandemien har for utviklingsland (innlegg i DN 13. april). Krisen har rammet de mest sårbare hardest og øker forskjellene globalt. Jeg er glad for at de anerkjenner den norske innsatsen for rettferdig vaksinefordeling og mener jeg har lagt mye «prestisje» i dette.

Dersom de med «prestisje» mener investerte milliardbeløp, lederskap for det globale samarbeidet for å bekjempe pandemien (ACT-A) og gå i front for viderefordeling av vaksiner fra rike land, så er jeg helt enig. Westhrin og Bu gjentar også i stor grad prinsippene vi lanserte internasjonalt allerede i fjor høst for rettferdig fordeling. Vi tar brobyggerrollen på alvor.

De hevder at jeg har «gjort lite for å demme opp mot pandemiens ulikhetsskapende effekter», før de fremmer fire hovedgrep som bør tas. Det første er direkte feil, og det andre er langt på vei klipp og lim fra tiltakene vi allerede har satt i gang.

… klipp og lim fra tiltak vi har satt i gang

Tidlig i fjor ble det foretatt full gjennomgang av bistandsbudsjettet for å se hvordan møte pandemien mest mulig effektivt. Etter tett kontakt med lokale myndigheter og organisasjoner som jobber på bakken, ble de faglige anbefalingene fulgt opp gjennom kraftig økning til global helse, økt vekt på sivilsamfunnets viktige innsats, sosiale sikkerhetsnett, fortsatt prioritering av matsikkerhet og et gjennomgående fokus på sårbare grupper.

I en økonomisk krevende tid der flere giverland har kuttet i bistand, overoppfyller Norge med 1,11 prosent av brutto nasjonalinntekt (bni). Dette handler ikke om et prosenttall i seg selv, men om de viktige resultatene dette skaper i form av reddede liv, styrkede helsesystemer, arbeidsplasser og økt klimatilpasset matproduksjon.

Fattige lands egne inntekter må også opp. Skribentene nevner blant annet kamp mot kapitalflukt og «skatt for utvikling» gjennom Kunnskapsbanken. Vi har nådd målet om en dobling av skatterelatert bistand ett år før tiden. Norge har tatt initiativ til Facti-panelet, som løfter nettopp disse spørsmålene internasjonalt. Og vi vil øke innsatsen gjennom Kunnskapsbanken, med en gang pandemien ikke begrenser muligheten for faglig utveksling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.