Alle må få mulighet til kompetansepåfyll

I en tid der arbeidstagere i mange ulike bransjer er permittert, er blitt ledige eller har mindre å gjøre på jobb må alle få mulighet til kompetansepåfyll. Tiden de nå har til rådighet må rett og slett brukes til noe fornuftig – nemlig mer utdannelse. Det må myndighetene legge bedre til rette for.

Regjeringen kom rett før påske med en del virkemidler for kompetanseheving for arbeidsledige og permitterte. Tiltakene er godt tilpasset situasjonen til mange arbeidstagere, men ikke alle. Et av hindrene for å utvikle sin kompetanse mens man mottar dagpenger er ikke fjernet, nemlig muligheten til å ta studiepoeng som kan brukes som del av en grad. For svært mange av våre medlemmer er det denne typen utdannelse som vil være aktuelle for at de skal kunne hjelpe sin virksomhet til å komme på bena igjen etter krisen eller å kvalifisere seg selv til nye jobber. Studiene trenger ikke å være lange, men hindret fra å ta utdannelse med studiepoeng må fjernes.

I gode tider, som vi i Norge i all hovedsak har hatt de seneste tiårene, melder våre medlemmer at de ikke får tilstrekkelig tid til kompetansepåfyll. I dårligere tider, som under oljekrisen for noen år siden, meldte medlemmene at hverken de eller bedriften hadde råd til tilstrekkelig kompetansepåfyll.

Det er synd. Ingen er utlært når de er ferdig med grunnutdannelsen. Læring hele livet er en forutsetning for å henge med i et arbeidsliv og en teknologisk utvikling i rask endring. Nå har vi en gyllen sjanse til å bruke denne vanskelige situasjonen til et kompetanseløft. Kompetanseløftet er viktig for den enkelte, men også for virksomhetene, som på den måten blir bedre rustet til omstilling.

Under oljekrisen fra 2015 mistet mange av Nitos medlemmer jobben. Heldigvis kom de fleste relativt raskt tilbake i jobb. Men en ikke ubetydelig andel kom aldri tilbake i arbeid. For andre tok det lang tid. Vi mener dette kunne vært unngått om det hadde vært mulig å kombinere kompetanseheving på høyskolenivå med dagpenger.

Politiske signaler vi fikk den gang var positive, men da ledigheten sank, ble saken lagt i en skuff. Det må ikke skje denne gangen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.