I DN 29. mai skrev Mari Rege godt om unges situasjon under tittelen «For mange unge kan pandemien bli starten på livslangt utenforskap». Hun påpekte at ungdomsledigheten er rekordhøy og at det haster med tiltak som gir hver ungdom en arena for tilhørighet, mestring og læring.

Vi kunne ikke vært mer enige. Og det er helt i tråd med prioriteringene LO og NHO har tatt til orde for både før og etter koronakrisen.

Derfor forundrer det oss at Rege i samme kronikk antyder at grunnen til at unges situasjon ikke kommer nok frem, er at store organisasjoner fra arbeidslivet tar for mye plass, og at disse bare er opptatt av dem som allerede er innenfor.

Trude Tinnlund
Trude Tinnlund (Foto: Privat)

Både før og etter koronautbruddet har LO og NHO vært pådrivere for at unge og personer med behov for kompetanseheving skal ha høyeste prioritet i arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikken. Under Arendalsuka i fjor arrangerte LO og NHO seminar om unges situasjon, og vi har også hatt andre fellesutspill om unge.

Nina Melsom
Nina Melsom (Foto: Privat)

I det regjeringsoppnevnte sysselsettingsutvalget, der både arbeidstager- og arbeidsgiversiden deltar i fase to av utvalgets arbeid, er unge utenfor arbeidslivet en sentral problemstilling.

Årsaken til at urovekkende mange unge strever i utdannelsesløp og på arbeidsmarkedet er sammensatt, og ofte er det komplekse årsakssammenhenger. Stikkord er:

  • Økt konkurranse om jobbene der mange unge tradisjonelt har tilhørighet
  • frafall i videregående opplæring
  • helseutfordringer
  • nedgang i jobber med lite krav til formell kompetanse
  • svakheter i utdannelsessystemet.

Koronakrisen har forsterket utfordringene. Selv om krisen har truffet bredt, er unge blant gruppene som er særlig utsatt.

LO og NHO har vært aktive i å spille inn tiltak til regjeringens krisepakker for å hindre utenforskap hos unge. Det har blant annet vært kritisk å sikre at påbegynte opplærings- og utdannelsesløp ikke har stoppet opp, og at permitterte har kunnet delta i kompetansehevende tiltak.

I gjenreisningsarbeidet fremover blir det viktig med målrettede tiltak for å stimulere økonomien og å bruke det viktige verktøyet vi har i arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikken. Her har vi bedt om kompetanseheving på alle utdannelsesnivåer, med en kraftig satsing på unge, og særlig høy prioritet av blant annet yrkesfaglig kompetanse.

Blant tiltakene vi har tatt til orde for er:

  • Satsingen på studieplasser og kompetansehevende arbeidsmarkedstiltak må være sterk nok til å sikre at alle unge får tilbud om enten utdannelse, opplæring eller arbeid.
  • Den yrkesfaglige utdannelsesretningen må styrkes og praktisk kompetanse må vektlegges sterkere fra grunnskole til høyere utdannelse.
  • Hele laget rundt barn og unge som er blitt særlig rammet av koronakrisen må styrkes.
  • LO har bedt om en egen krisepakke for skoler, skolefritidsordning og barnehager.

Unge er i en sårbar livsfase. Derfor er det særlig viktig å hindre arbeidsledighet og utenforskap i denne gruppen. Ja, tiltakene vil koste, men samtidig er de svært lønnsomme for samfunnet – velferdssamfunnet er avhengig av at vi lykkes med de unge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.