Jo Egil Tobiassens innlegg 26. august illustrerer godt hva gründere, bedriftseiere og andre engasjerte risikerer om de stikker hodet frem i formueskattdebatten – nemlig å bli diskreditert med en karakteristikk når de sier noe ikke alle liker.

Jeg er glad gründerkollega Tobiassen anerkjenner at formuesskatten treffer helt feil, men jeg tror han misforstår hvorfor den er så skadelig og hvorfor den er så vanskelig å bli kvitt.

For om det hadde vært slik Tobiassen skisserer – at en anerkjennelse av formueskattens omfordelende motivasjon er nok til å skape dialog for å rette opp i systemsvikten – så hadde vi vært i mål for lengst.

En rekke gründere og bedriftseiere har i månedsvis forsøkt å ha en dialog med næringsminister Jan Christian Vestre som næringslivets representant i regjeringen uten å bli hørt. Alle sier at de gjerne betaler skatt, – men ikke av bedriftens arbeidende kapital – fordi det virker mot sin hensikt for å oppnå de målene vi alle ønsker: Mindre ulikhet og en omstilling fra et næringsliv basert på olje og gass.

Formuesskatt er begrunnet med omfordeling, i prinsippet om at de som har sterkest rygg skal bære den tyngste bør. De fleste i Norge er enig i det. Men problemet med formuesskatt på arbeidende kapital er at den omfordeler verdier før de har bidratt til verdiskaping. Og når skatten beregnes tas det ikke hensyn til om ryggen er svak eller om den faktisk kan betale.

Formuesskatten gjør at gründere demotiveres og kapital deinsentiveres til å bli og skape i Norge.

Ingen protesterer på skattens motiv – men på skattens effekt – den hindrer økonomisk vekst. Dette er et skille som er helt sentralt å forstå om du skal forstå kritikken mot formuesskatten.

Oljen kan ikke redde oss i lengden – legger vi ikke til rette for økonomisk vekst vil vi ikke lenger klare å utjevne forskjeller.

Vi må – på tvers av partilinjer – innse at «å redde planeten, avskaffe fattigdom og skape økonomisk vekst … det er en og samme kamp» – slik Ban Ki Moon forklarte det til FNs generalforsamling i 2011.

Å kjempe for økonomisk vekst betyr ikke at du kjemper mot å fjerne ulikhet – tvert imot. Dette er en myte vi bør avlive skal vi komme noe vei. Avliver vi den, kan alt skje.

Vi gründere bør stå sammen om vår felles visjon: utjevne forskjeller og løse vår tids utfordringer – selv om vi gjør det på hvert vårt vis. Det er det å kalle hverandre nedlatende ting som ikke kler oss.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.