Espen Andersen, førsteamanuensis, John Chandler Johnson, førsteamanuensis, Vegard Kolbjørnsrud, postdoktor, seniorforsker i Accenture, og Ragnvald Sannes, førstelektor, alle tilknyttet Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

Smart nok for smarte organisasjoner?

Intelligente organisasjoner trenger smarte ledere. Vil du beskrive deg selv som en smart leder?

Publisert: Oppdatert:

Hvordan kan ledere best manøvrere når flere beslutninger tas på bakgrunn av data og algoritmer i stedet for menneskelig erfaring og intuisjon?
Hvordan kan ledere best manøvrere når flere beslutninger tas på bakgrunn av data og algoritmer i stedet for menneskelig erfaring og intuisjon? (Foto: NicoElNino/Getty Images/iStockphoto)