Øyvind Martinsen, professor og instituttleder ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI

Drømmeledelse

Ledelse er ofte basert på drømmer. Ikke alle ledere vet hvordan de skal gjøre drømmene virkelige. Da forblir de drømmer.

Publisert: Oppdatert:

Martin Luther Kings arbeid er blitt stående som et symbol på ledelse basert på ambisjoner og ønsker om en bedre tilværelse. 17. mai 1967 talte han for nær 7000 mennesker i Berkeley, California.
Martin Luther Kings arbeid er blitt stående som et symbol på ledelse basert på ambisjoner og ønsker om en bedre tilværelse. 17. mai 1967 talte han for nær 7000 mennesker i Berkeley, California. (Foto: Michael Ochs Archives/Getty Images)