«Utdannelse av fremtidens ledere er for viktig til å overlates til handelshøyskoler». Spissformuleringen er hentet fra Business and Society, (1/22), der handelshøyskolenes rolle som produsenter av relevant kunnskap problematiseres.

I andre akademiske tidsskrifter finner vi overskrifter som «Re-thinking and re-evaluating the role of Businss schools», eller «How Business schools lost their way», noe som forteller med all mulig tydelighet at det internasjonalt foregår en debatt hvorvidt den tradisjonelle handelshøyskolen fortsatt er i stand til å frembringe og formidle den kunnskapen organisasjoner og beslutningstagere vil etterspørre.

Satt i en slik kontekst kan Øyvind Kvalnes' etterlysning av etisk refleksjon som integrert del av undervisningen på Handelshøyskolen BI handle om mer enn hvorvidt etikk og moral skal bli en obligatorisk del i undervisningen (DN 3. oktober). Like gjerne kan dette tolkes som innlegg i en mer prinsipiell diskusjon rundt hva en handelshøyskole egentlig skal være:

  • Hvem er den til for?
  • Hvilke interesser skal den tjene?
  • Hvordan skal svarene på slike spørsmål reflektere hva det skal undervises i og hvordan det skal undervises?
  • I sum: Hvordan kan en handelshøyskole som BI fortsatt være relevant?

Sett i lys av den spissformulerte påstanden i starten av teksten kan BI ha et forsprang her rett og slett fordi skolen neppe lenger kan kalles en tradisjonell handelshøyskole. Til det forskes og undervises det i mange fag og disipliner vi normalt ikke finner på en handelshøyskole. Siste tilskudd er jus, mens for eksempel eiendomsmegling, som strengt tatt må kunne kalles et profesjonsstudium, lenge har vært en del av porteføljen.

Dette er helt i tråd med hva den internasjonale debatten foreskriver, nemlig at handelshøyskoler med ambisjoner om fortsatt å være relevante og foretrukne, vil være multidisiplinære.

Slik jeg leser BI, er det kanskje nettopp der skolen ønsker å være. Men samtidig kan rammene handelshøyskolestatusen setter lett bli oppfattet som for trange. Så kanskje er det heller konturene av et næringslivsuniversitet vi ser vokse frem?

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.