Skivebom om legemidler

Erling Grimstad sprer falsk informasjon og bruker sviktende premisser når han i Dagens Næringsliv 8. mai tar til orde for et statlig medisinmonopol.

Grimstad ser ut til å tro at legemiddelgrossistene og apotekene selv kan velge hvilke legemidler de vil selge, at de kan være produsenter av legemidler de selger, og at de selv kan bestemme prisen de vil selge legemidlene for.

Slik kan det være i andre bransjer, men i en strengt regulert legemiddelbransje er det annerledes:

  • Alle apotek må selge alle legemidler som er lovlige å bruke i Norge, etter detaljerte regler som er fastsatt av staten.
  • Det er forbudt for noen som eier apotek, å samtidig eie legemiddelprodusenter.
  • Alle reseptlegemidler er strengt prisregulert av staten.

Dermed er grunnleggende fakta helt annerledes enn det Grimstad legger til grunn for sitt innlegg.

Han fortsetter med å hevde at «den påståtte mangelen på visse legemidler» kanskje ikke ville vært der hvis vi hadde hatt et statlig medisinmonopol.

Legemiddelmangel er dessverre et høyst reelt problem. En global legemiddelindustri har organisert seg slik at legemidler og virkestoffene som brukes i dem produseres på stadig færre steder, med stadig mindre lagerbeholdninger. Det har gjort oss – og alle andre land – mer sårbare for uventede hendelser, enten det er ulykker, forurenset produksjon, sterkt økende etterspørsel eller andre forklaringer som ligger bak.

Det er svært vanskelig å forstå at et statlig medisinmonopol i Norge ville løst disse problemene.

Grimstad påstår videre at «det er vesentlig billigere med legemidler i andre land». Det er en påstand som står i strid med svært mange prisundersøkelser som er foretatt. Alle seriøse prissammenligninger som er gjort i nyere tid har vist at prisene på reseptlegemidler er lave i Norge, sammenlignet med andre europeiske land. Hvis vi hadde byttet de norske prisene på de reseptlegemidlene vi bruker med for eksempel svenske, danske, finske eller tyske priser, ville prisnivået gått opp, ikke ned.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.