Finans Norge-leder Idar Kreutzer har takket ja til å sitte i ledelsen av herreklubben Norske Selskab. På spørsmål fra DN sier han at han har arbeidet for likestilling og mangfold i finans og næringslivet i 20 år, og at det er noe han vil fortsette med. Da tar jeg det som en selvfølge at han nå skal jobbe aktivt for å åpne opp Norske Selskab. Det blir påfallende om han skal holde lunsjforedrag i salongene om likestilling og mangfold hvis konsernsjefen for Norges største bank blir forvist til gangen, på grunn av kjønn.

Herreklubbenes forsvarere peker på at det også finnes egne kvinnenettverk. Det løser ikke problemet.

Næringslivet og finanssektoren har for lengst innsett at likestilling og mangfold er lønnsomt. Gevinsten hentes av at kvinner og menn jobber sammen, ikke hver for seg i lukkede klubber.

Kaj-Martin Georgsen
Kaj-Martin Georgsen

I DNB, hvor jeg har jobbet det siste tiåret, hadde vi for noen år siden en arrangementsrekke som het «Drømmedamer». Det var en del av satsingen for økt likestilling, og var kun åpent for kvinner. Det var en viktig arena og døråpner for mange, men menn som var engasjert i temaet, fikk ikke være med. Vi var mange som ble glade da det senere ble erstattet med helt åpne arenaer for mangfold.

Likestillingsarbeidet i bedrifter vil likevel aldri være nok så lenge maktnettverk privat fortsetter å holde kvinner utenfor.

Som ny leder av kvinne- og bistandsorganisasjonen Care har jeg reflektert over hvorfor det er viktig at menn må med i likestillingskampen. Ikke bare er det viktig, det er lønnsomt, og jeg vet at mange menn ønsker å bidra.

Les også dette innlegget: Exit likestilling?

Kvinnenettverk er et bra tiltak der kvinner ikke får mulighet til å hevde seg uten å stå sammen. Nettverkene har vært viktige for norsk næringsliv, og er fremdeles nødvendig mange steder i verden. Men skal man oppnå likestilling, bør man ikke skape nye varige strukturer som skiller menn og kvinner.

I Cares prosjekter er det å samle kvinner i nettverk et helt nødvendig første steg. Det gir selvtillit, kunnskap og felles kraft til å sette i gang endringer. Samtidig er det viktig å få menn med i arbeidet for å skape varig endring. Der likestillingsprosjekter inkluderer engasjering av menn blir resultatene bedre.

I Norge finnes det fremdeles strukturer som holder kvinner utenfor, det er Norske Selskab et eksempel på. Jeg tror mange menn undervurderer den rollen de kan spille for bedre likestilling og dermed også for bedre lønnsomhet. Menn, spesielt i næringslivet, bør ikke overlate denne jobben til kvinner alene, da må vi bare vente lenger på gevinsten.

Det påhviler et stort ansvar for en næringslivsleder når han går inn i ledelsen i en herreklubb. Jeg håper tiden viser at det 20 år lange engasjementet for likestilling, gir nye resultater i 2020.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.