Teknologibransjen har for lav kvinneandel, både blant medarbeidere og på ledernivå. Digitalisering av nærings- og samfunnsliv krever de beste hodene og da må vi rekruttere i hele befolkningen. Både leverandører og kunder bør bidra til bedre kjønnsbalanse.

I 2019 bør ikke lenger burde behøve å forklare hvorfor det er viktig med en god kjønnsbalanse. Samtidig er det fortsatt altfor få kvinner i it-bransjen. Tall fra Oda-nettverket viser at det kun er 26 prosent kvinner (og bare 17 prosent kvinner i toppledelsen). Dette er for dårlig.

I Capgemini har vi hatt konkrete mål for arbeidet med kjønnsbalanse siden tidlig på 1980-tallet. Vi er aktive innen Oda-nettverket, en viktig møteplass for kvinner i tech-bransjen. Vi er medlem i Star-programmet som har som mål å øke kvinneandelen blant toppledere. Vi bidrar også med ekspertise og kvinnelige rollemodeller på arrangementet Tenk Tech Camp, som motiverer jenter til å velge teknologifag allerede fra 13-års alder. I tillegg jobber vi målbevisst med en rekke andre tiltak både internt og i bransjen. Og vi er ikke alene. Hele bransjen bidrar på flere områder for å motivere unge jenter til å fatte interesse for teknologi. Lær kidsa koding er et godt eksempel på det. Men det er ikke nok.

Vi trenger flere kvinner som velger teknologiutdannelse. Kvinneandelen ved de teknologiske studieretningene er kun rundt 25 prosent ifølge Samordna opptak. Dersom vi ikke klarer å motivere flere kvinner til å velge studier innen informasjonsteknologi, i tillegg til å utvide antall studieplasser, går ikke regnestykket opp for bransjen samlet sett. Dette er et samfunnsproblem som vi må løse sammen.

Kjønnsbalanse er viktig av flere årsaker. Vi mangler kompetanse på informasjonsteknologi i Norge. Mangfold bidrar til bedre prestasjoner og resultater, og økt kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet. Bedre kjønnsbalanse gjør både bransjen og samfunnet bedre. Derfor er vi nødt til å bruke flere virkemidler for å øke tempo i likestillingsarbeidet.

DNB har innført strengere krav om kjønnsbalanse ved innkjøp av advokattjenester, og Equinor varsler det samme (DN 8. februar). Jeg oppfordrer både private og offentlige oppdragsgivere til å stille tøffere krav til oss som leverer konsulenttjenester i it-bransjen. Etterlys kjønnsbalanse i møter og prosjekter om dere opplever skjevhet. Det fritar selvsagt ikke oss som leverandører fra å ta egne initiativ, men krav om mangfold fra kundesiden vil bidra positivt i dette viktige arbeidet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også dette innlegget: Det aller viktigste valget