Forhastet friskmelding av verdikjeden for mat

Matprisene i prisene i EU har økt mer enn i Norge. I EU virker jo markedene for jordbruksvarer, slik at økte kostnader til energi, gjødsel og logistikk gjenspeiles i prisene på jordbruksvarer.

Det er ingen grunn til å skjønnmale funksjonsevnen i den norske verdikjeden for mat, skriver Ivar Gaasland.
Det er ingen grunn til å skjønnmale funksjonsevnen i den norske verdikjeden for mat, skriver Ivar Gaasland.Foto: Javad Parsa
Publisert 22. September 2022, kl. 17.39Oppdatert 22. September 2022, kl. 17.39