Innlegg: Utmarksbeiting gir oss bærekraftig mat og biomangfold

Visste du at beitende husdyr er avgjørende for å beholde blomsterengen, bevare en viktig genbank og lagre karbon i gressmark?

Blir de beitende husdyra borte, forsvinner slåtte- og naturbeitemarkene og deres artsmangfold, som i lang tid har gjort det mulig for folk å leve her, skriver artikkelforfatterne.
Blir de beitende husdyra borte, forsvinner slåtte- og naturbeitemarkene og deres artsmangfold, som i lang tid har gjort det mulig for folk å leve her, skriver artikkelforfatterne.
Publisert 11. June 2021, kl. 15.58Oppdatert 11. June 2021, kl. 15.58