Gammeldagse holdninger preger debatten om utnevnelsen av Jeanette Strøm Fjære og Ingvild Almås til komiteen i Norges Bank som skal bestemme styringsrenten. Strøm Fjære har flere års erfaring fra Norges Bank og DNB Markets og med relevante verv som Norges Bank Watch, men blir av flere avfeid som «en student». Det er ikke ment som kompliment.

Holdningene gjenspeiler tiden da karriereløpet var mye mer strømlinjeformet: Du gikk på skole, studerte, tok embetseksamen, eventuelt også doktorgrad og startet så å jobbe. Doktorgradsperioden var en forlengelse av studietiden, og kandidatene «startet» karrieren først etter endt disputas.

Uten å ta stilling til Finansdepartementets innstilling for øvrig reagerer jeg med bekymring på signalene som sendes. Hvem vil ønske å ta doktorgrad litt ut i karrieren i et slikt klima?

Strøm Fjære har, som meg selv, mest sannsynlig kommet til at kompleksiteten innen makroøkonomi, pengepolitikk og boligmarked i dag er så stor at behovet for oppdatert kunnskap på forskernivå er større enn noen gang. Stordata og revolusjonerende teknologisk utvikling gir nye muligheter for analyse – men metodene krever kompetanseløft.

Som Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning slår fast: «Neste skritt er å gå fra et system der vi primært lærer først og jobber etterpå, til et system der vi lærer hele livet og jobber underveis. Det er ikke lenger tilstrekkelig å utdanne seg «en gang for alle.» (NOU 2019:12)

Vi trenger et statusløft for kompetanse på doktorgradsnivå og for livslang læring. Heldigvis vil Siv Jensen bidra til nettopp dette gjennom sitt nyoppnevnte styre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.