Det er en kjerneverdi ved norsk lønnsdannelse og samarbeid om den økonomiske politikken at de bygger på en god og omforent forståelse av norsk økonomi. Det er derfor både myndigheter og partene i arbeidslivet legger så store ressurser i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene og annet utredningsarbeid som foregår under viktig medvirkning fra arbeids- og finansdepartement og ikke minst Statistisk sentralbyrå.