Kalle Moene

Kalle Moene, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Innlegg: Ingen sektor har forrang

Offentlig og privat sektor produserer de varer og tjenester sektorene egner seg best for. Produktivitetsutviklingen er et spørsmål om tjenester eller ei, ikke om offentlig eller privat.

Publisert: Oppdatert:

Verdiene skapes ikke først. Verdiene skapes direkte i skolen gjennom økt utdannelse, i helsevesenet gjennom bedre helse, i eldreomsorgen gjennom bedre omsorg, skriver Kalle Moene. Illustrasjonsfoto.
Verdiene skapes ikke først. Verdiene skapes direkte i skolen gjennom økt utdannelse, i helsevesenet gjennom bedre helse, i eldreomsorgen gjennom bedre omsorg, skriver Kalle Moene. Illustrasjonsfoto. (Foto: Aleksander Nordahl)