Equinor søker om å få etablere verdens nordligste oljefelt, Wisting, og planlegger å levere søknaden om utbygging i løpet av året. Stortinget kan få prosjektet til behandling allerede til våren.

Hvis Stortinget godkjenner oljefeltet, vil det stå ferdig i 2028 og produsere olje i flere tiår fremover. Utslippene vil tilsvare hele fire ganger Norges totale årlige utslipp av klimagasser, eller 50 kullkraftverk i året. Det svarer ikke til norske barns bekymringer for klimatrusselen.

Birgitte Lange
Birgitte Lange (Foto: Nora Lie)

Miljøbevegelsen har tidligere vunnet frem i Høyesterett med at innvirkningen klimagassutslipp fra norsk olje har på miljøet skal konsekvensutredes før det gis tillatelse til nye oljefelt. Redd Barna mener at virkningene for barns rettigheter skal være en del av disse utredningene. Vi har også vært tydelige i Stortinget på at barn har rett til å bli hørt før nye utvinningstillatelser blir gitt.

Det var ikke bare Elon Musk oljebransjen møtte i Stavanger på konferansen Offshore Northern Seas for kort tid siden. De ble også møtt av Greenpeace som blokkerte hagefesten til Equinor for å protestere mot søknaden om Wisting-feltet. Miljøbevegelsen kaller oljefeltet en «risikabel klimabombe i Arktis» med store konsekvenser for klimaet og sårbar natur. Disse konsekvensene vil gå ut over verdens barn.

I fjor ga Redd Barna ut rapporten «Born into the Climate Crisis» som bygger på data som også ble publisert i det anerkjente vitenskapstidsskriftet Science. Rapporten viser at dagens toåringer vil bli rammet av hetebølger syv ganger så ofte, og mer enn dobbelt så mye tørke og flom sammenlignet med besteforeldrene sine. For barn i lav- og middelinntektsland vil det bli verst, men også den norske naturen og økosystemer vil endres med uforutsigbare konsekvenser. Også i Norge vil dagens toåringer slite mer med tilgangen på mat på grunn av tørke og flom i verdens matkamre.

Det er tilnærmet umulig å stoppe oppvarmingen av kloden med ny oljeboring. Både FN og Det internasjonale energibyrået (IEA) sier tydelig at alle investeringer i ny oljeboring strider med målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Og ifølge forskere involvert i siste delrapport fra FNs klimapanel må globale utslipp reduseres umiddelbart. For å få til dette, kreves det raske kraftige utslippskutt i alle sektorer i Norge, ikke åpning av nye oljefelt.

Barn og unge er selv krystallklare på at norsk klima- og naturpolitikk truer deres fremtid. Tusenvis av skolebarn har de siste årene streiket for klima. I en undersøkelse fra Redd Barna og Miljøagentene, med over tusen barn og unge som respondenter, svarte over 60 prosent at de er veldig bekymret for tap av biologisk mangfold og klimaendringer.

Norge er forpliktet til å vurdere konsekvensene for barns rettigheter ved utvinning av ny olje og gass. Det følger av både FNs barnekonvensjon og Grunnloven. Redd Barna krever at staten i behandlingen av Wisting-feltet, og i all annen ny oljeutvinning, vurderer barnets beste og lytter til hvilke konsekvenser barna mener at oljeutvinningen vil ha for deres rettigheter.

Skal vi sikre barns rett til et levelig, bærekraftig og sunt miljø, må Grunnlovens ord respekteres. Norske myndigheter må sikre at vurderingen av barns rettigheter blir innarbeidet og anvendt i alle lovgivningsprosesser og i all politikkutforming på klimafeltet.

Norsk olje tilhører fortiden. Norge skriker etter mer grønn energi som kan erstatte oljen. Den pågående energikrisen i Europa er, slik IEA-sjefen selv har sagt, en alvorlig påminner om hvor ustabilt et energisystem som domineres av fossilt brennstoff er. Nå har vi og Europa sjansen til å sikre et renere og sikrere energisystem som vi kan gi i gave til våre barn, snarere enn økte klimagassutslipp.

Norge er forpliktet til å vurdere konsekvensene for barns rettigheter ved utvinning av ny olje og gass

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.