Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport, og Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport

Mer enn én milliard spart på anbud

Noen bransjer og tjenester er bedre egnet for anbudsutlysning enn andre. Busstjenester er én av dem.

Publisert: Oppdatert:

Dette beløpet kan brukes til å styrke det totale kollektivtilbudet med flere ruter og hyppigere avganger. Alternativt kan beløpet frigjøres til å styrke andre offentlige velferdstjenester, eller bidra til å redusere skatte- og avgiftstrykket, skriver innleggsforfatterne.
Dette beløpet kan brukes til å styrke det totale kollektivtilbudet med flere ruter og hyppigere avganger. Alternativt kan beløpet frigjøres til å styrke andre offentlige velferdstjenester, eller bidra til å redusere skatte- og avgiftstrykket, skriver innleggsforfatterne. (Foto: Fredrik Bjerknes)