DN synes næringsforbudet regjeringa har innført for pelsdyrbøndene blir for dyrt, og mener de bør få en lengre avviklingsperiode (enn til 2025) og heller lavere erstatning (lederartikkelen 12. februar).

DN kan mistenkes for å la standpunktet sitt i denne saken bli styrt, først og fremst av ønsket om å finne en morsom tittel: «Pelsen er for dyr». Når jeg leser teksten er det imidlertid ikke morsomt lenger, heller ikke særlig sammenhengende.

DN begrunner standpunktet sitt med påstanden om for dårlig dyrevelferd i pelsnæringa, en velferd avisa heller ikke mener kan bedres tilstrekkelig. Da hopper de bukk over at den samlede vurderinga, gjort i en grundig NOU (2014:15). som grunnlag for Stortingets behandling, kom til en annen konklusjon.

Enda verre er avisas forslag om å ta tida til hjelp for å redusere statens erstatningsutgifter, med henvisning til Nederland. Hva ville det ført til for dyrevelferden?

Når skade nå har skjedd bør alle være opptatt av å få avvikla næringa så raskt som mulig, ikke minst til beste for dyra.

Kynismen DN utviser, er vel i tradisjon med den som avisa (gamle Sjøfarten) sto for i mellomkrigstida, da skreiv lederskribenten visstnok dette: «Det lysner for skipsfarten, blir det krig i Østen?»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.