Øyvind Husby i IKT-Norge skriver i et innlegg at Datatilsynet bommer om felles behandlingsansvar ved bruk av Facebook-side (DN 31. januar). Han sier dette er problematisk fordi vi som tilsyn forventer at vår vurdering skal være en mal for andre.

Janne Stang Dahl
Janne Stang Dahl (Foto: Elin Høyland)

Vi har vært tydelige på at vi ikke opptrådte som tilsyn da vi vurderte vår bruk av Facebook. Vi har presisert at man ikke trenger å bruke samme metode som oss og at alle må gjøre sine egne vurderinger.

Tobias Judin
Tobias Judin (Foto: Datatilsynet)

Når det gjelder jusen, ser Husby ut til å tro at det må foreligge en eksplisitt avtale om formål og midler for at felles behandlingsansvar skal inntre.

I Wirtschaftsakademie- og Fashion ID-dommene, som Husby peker på, forelå det ingen enighet mellom partene. Partene brukte dessuten personopplysninger til litt ulike ting. Likevel konkluderte EU-domstolen med felles behandlingsansvar. Begge parter bidro nemlig til innsamling av data og å sette rammene for behandlingen, samtidig som de hadde en felles økonomisk interesse.

Det er dette vi har lagt til grunn i våre vurderinger.

I førstnevnte dom finner vi uttalelser om omfanget av felles behandlingsansvar for Facebook-sider. Vi er enige med IKT-Norge i at man ikke har ansvar for alt som skjer på Facebook, men basert på dommens ordlyd kom vi frem til at omfanget av felles behandlingsansvar er videre enn hva Facebook legger opp til i sitt avtaleverk. IKT-Norge ser ut til å stole blindt på dette avtaleverket.

Husby får det til å se ut som at vi står alene i vår forståelse, men vår tolkning er i tråd med retningslinjene til Personvernrådet, der alle 31 datatilsyn i EØS er medlemmer.

At andre er uenig i vår risikovurdering, er uproblematisk. Her prøver imidlertid IKT-Norge, et interesseorgan som representerer Facebook, å snu opp ned på det EU-domstolen har sagt om Facebook.

Det er skremmende, men ikke nytt.

Schrems II-dommen, som også gjaldt Facebook, sier litt forenklet at USA ikke har god nok beskyttelse av personopplysninger. Facebook har tolket seg bort fra dommen og sender derfor data fritt til USA likevel.

Vi vet at Facebook ofte gjemmer seg bak interesseorganer når de skal lobbe. Dette er vanlig taktikk i Brussel, og vi må være oppmerksomme på det samme her hjemme.

Husby avslutter innlegget sitt med å påpeke demokratisk deltagelse – og det er kjernen av problemet.

Facebook bestemmer hvem som får og ikke får se ulike budskap, basert på inngripende sporing som kan medføre nedkjølingseffekt. Nylige avsløringer viser at algoritmene premierer destruktivt og splittende innhold, og Facebook er blitt anklaget for å bidra til vold mot rohingyaene i Myanmar.

At Facebooks interesseorganisasjon skal definere demokratisk deltagelse, er mildt sagt problematisk.

Vårt mål er at Facebook skal respektere demokratiet og rettighetene våre. Det er trist at IKT-Norge har andre mål.

At Facebooks interesseorganisasjon skal definere demokratisk deltagelse, er mildt sagt problematisk

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.