Tidligere Ap-politiker Svein Harald Øygard angriper i DN 31. januar regjeringen på oljepengebruk og offentlige utgifter, noe som fremstår temmelig historieløst.

I motsetning til hva Øygard gir inntrykk av, er norske politiske partier i stor grad enige om hvor mye oljepenger som skal brukes over statsbudsjettet. Ap som kritiserer regjeringen for oljepengebruk har i sum foreslått å bruke like mye oljepenger som denne regjeringen.

I hele vår regjeringsperiode har vi holdt bruken av oljeinntekter på eller under den langsiktige rettesnoren i handlingsregelen på tre prosent. Men handlingsregelens opprinnelige formål handler også om hva man bruker penger til, og hensikten har vært å bruke penger på investeringer i infrastruktur, vekstfremmende skattelettelser og forskning og utdannelse. Det har regjeringen gjort, om lag dobbelt så mye av handlingsrommet er blitt brukt på disse formålene sammenlignet med forrige regjering.

Ap går til valg på høyere skatter og vil bruke oljepengene til økte løpende offentlige utgifter fremfor å investere for fremtiden. De ikke-sosialistiske partiene har gjort det motsatte, og redusert skatter og avgifter med om lag 25 milliarder kroner siden vi tiltrådte. Samtidig har vi prioritert å gi betydelig mer penger til både samferdsel, forskning og utdannelse enn det som var tilfellet i 2013 da Ap satt i regjering. Samferdselsbudsjettet er økt med hele 75 prosent siden Frp kom i regjering. Dette er satsinger som støtter opp under produktivitet og konkurransekraft, og vil gi oss flere ben å stå på i fremtiden.

Alt dette har vi gjort samtidig som vi har håndtert konsekvensene av et alvorlig oljeprisfall. Konkurranseevnen til norske bedrifter er bedret, veksten i norsk økonomi er solid og arbeidsledigheten har kommet ned. Det er gledelig.

Vi bygger et Norge for fremtiden. Jeg er stolt over hva vi har fått til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.