I onsdagens utgave av Dagens Næringsliv tar Guy Kiddey til orde for å bruke av det norske bistandsbudsjettet på klimatiltak internasjonalt. Her «kan man slå to fluer – bistand og klimatiltak – i en smekk», hevder Kiddey, og sier det vil være i Robin Hoods ånd: Å ta fra ingen og gi til alle.

Catharina Bu
Catharina Bu (Foto: Kristian Brustad)

Om det bare var så vel.

Selvsagt kan vi se klima- og bistandstiltak i sammenheng, men det er ingen mirakelkur for å løse hverken det faktum at minst 800 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom, eller at de globale utslippene må drastisk ned.

Vi vet fortsatt lite om effekten av bistandstiltak på reduserte utslipp, og vi vet også for lite om hvilke måter fattigdomsreduksjon, klima- og naturhensyn kan trekke i samme retning eller motvirke hverandre, slik Norad skriver i en nylig utgitt rapport.

Et bredt politisk flertall på Stortinget ønsker at én prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (bni) skal gå til bistand. I budsjettforslaget som er lagt frem av regjeringen, tilsvarer dette i overkant 41 milliarder kroner. En del av dette går faktisk til klimarelaterte tiltak. Ifølge Norad utgjorde denne bistanden 6,2 milliarder kroner, eller 16 prosent av Norges totale bistand i fjor.

Bistandsbudsjettet kan likevel ikke bli potten som skal brukes på all internasjonal klimafinansiering – som i bunn og grunn handler om å rydde opp etter vår egen velstands- og utslippsfest.

Det er ikke mulig å snakke seg bort fra at hvis bistandsmidler brukes til utslippsreduksjon, sender vi regningen til fattige land og befolkninger for å løse klimakrisen. De norske bistandspengene går i dag til blant annet livsviktige helsetjenester, utdannelse for jenter og demokratiforkjempere.

Dessuten er det en åpenbar utfordring at de landene som mottar mest norsk bistand i dag, er landene med lavest CO2-utslipp.

Å finansiere utbygging av fornybar kraftproduksjon også her vil kunne begrense behovet for fremtidige fossile kraftverk og dermed redusere fremtidige utslipp fra disse landene, men de fleste lavinntektsland vil ha forholdsvis lave utslipp også om 20 år.

Forrige regjering foreslo riktignok et nytt norsk klimafond som skal investere i mellominntektsland, i all hovedsak i Asia. Men heller ikke dette er fritt for utfordringer. Flere av disse landene har svake styresett og udemokratiske institusjoner.

Selv om det gjerne hevdes at autokratier og «sterke stater» er bedre på å fremme vekst og utvikling, viser nyere forskning tvert imot at dette er feil.

I verste fall kan prosjektene Norge finansierer bidra til å øke de økonomiske forskjellene, skape politisk splittelse og undergrave lokalbefolkningens rettigheter i disse landene. For å unngå det kreves grundige politiske og økonomiske analyser og tett oppfølging av prosjektene.

For å løse klimakrisen trengs også en stor dose klokskap, god forvaltning og nytenkning. Det blir med andre ord en grov forenkling når Guy Kiddey skriver at «kapital ser stadig mer ut som menneskehetens siste håp».

Forslaget vil for det første ikke gi nok midler til den globale klimafinansieringen som trengs, og det vil samtidig gjøre at andre gode tiltak reduseres.

Fremover må pengene derfor hentes fra andre steder på budsjettet, eller enda bedre: ved å tenke nytt omkring bruken av Oljefondet, slik Auke Lont, Harald Norvik og Peter Mellbye gjør i Dagens Næringsliv denne uken.

Her trengs en større og prinsipiell debatt i Stortinget.

Å vokse opp i Sherwoodskogen har sikkert gitt Guy Kiddey en minnerik og god oppvekst, men noen ekspert på Robin Hood ble han nok ikke. Ei heller noen bistandsekspert. Kanskje mer en Ole Brumm?

Bare synd at «ja takk, begge deler» sjelden fungerer i praksis.

Å vokse opp i Sherwoodskogen har sikkert gitt Guy Kiddey en minnerik og god oppvekst, men noen ekspert på Robin Hood ble han nok ikke. Kanskje mer en Ole Brumm?

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.