Innlegg: Hverken Robin Hood eller Ole Brumm kan løse klimakrisen

Det er ikke mulig å snakke seg bort fra at hvis bistandsmidler brukes til utslippsreduksjon, sender vi regningen for å løse klimakrisen til fattige land og befolkningen der.

De fleste lavinntektsland vil ha forholdsvis lave utslipp også om 20 år, skriver Catharina Bu.
De fleste lavinntektsland vil ha forholdsvis lave utslipp også om 20 år, skriver Catharina Bu.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 18. November 2021, kl. 13.55Oppdatert 18. November 2021, kl. 13.55