Regjeringen bør vurdere å kutte ut revisorplikt for alle virksomheter definert som små foretak i regnskapsloven – gitt at foretaket bruker autorisert regnskapsfører godkjent av finanstilsynet til bokføring og til rapportering til det offentlige.

Myndighetene kan med denne forenklingen kutte bort revisorkostnader med flere milliarder kroner årlig i Norge. Det utgjør cirka 20.000 kroner til 500.000 kroner per foretak. Små foretak kan være aksjeselskap, borettslag, sameier, organisasjoner, foreninger, idrettslag og stiftelser.

Det er ingen kvalitetsforskjell på innsendt materiale til Skatteetaten om jobben er utført av en autorisert regnskapsfører og en revisor. Det viser storkontrollen Skatteetaten har uført (NOU 2016:22, pkt. 13.1.2.4).

Det er ingen andre land i Europa som har en lovregulert regnskapførerbransje med offentlig tilsyn, slik vi har i Norge (NOU 2008:12, pkt. 4.4.1). Finanstilsynet har utført tilsyn siden 1993.

Myndighetene bør derfor vurdere om det er hensiktsmessig å heve grensen for revisorplikt for alle små foretak som bruker autorisert regnskapsfører godkjent av finanstilsynet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.